Ferie pod hasłem "Kalejdoskop zawodów"

siecieborzyce_kalejdoskopW dniach 30.01.2017 – 3.02.2017 odbyły się zajęcia dla dzieci, zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną w Siecieborzycach. Tym razem towarzyszyło nam hasło "Kalejdoskop zawodów". Zajęcia miały na celu poszerzyć wiedzę na temat różnych zawodów, zwiększyć aktywność poznawczą i twórczą dzieci. Realizacja działań umożliwiła dzieciom spotkania z panią Marią Pasternak – pielęgniarką pracującą na Oddziale noworodków, panem Mirosławem Pełka – leśnikiem, panią Grażyną Machnij z zawodu rolnikiem. Dzieci dowiedziały się, jakie cechy i umiejętności powinien posiadać ktoś, kto chciałby wybrać dany zawód, jakie szkoły należałoby ukończyć. Dzieci podczas wspólnych zabaw piekły i ozdabiały babeczki, uczyły się przyszywać guziki wykonując obrazek ślimaka, rzeźbiły w masie solnej. Zajęcia pozwoliły pogłębić wiedzę na temat znaczenia pracy w życiu każdego człowieka, a jednocześnie w sposób aktywny i twórczy spędzić wolny czas.


Dorota Klimejko