Oskar

 9 marca uczniowie klas II  z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy  wraz z nauczycielami odwiedzili Miejską Bibliotekę Publiczną. Celem spotkania było rozbudzenie zainteresowań czytelniczych dzieci, zachęcenie do uważnego słuchania czytanych fragmentów bajek, kształtowanie właściwych postaw wobec odrębności, uświadomienie negatywnych skutków nietolerancji, rozwój wrażliwości kulturowej. W trakcie pobytu w Bibliotece, dzieci wysłuchały  opowiadania ,,Co w tym dziwnego”.

Po odczytaniu fragmentu książki  rozmawiamy z dziećmi o inności zadając im pytania: Jak myślicie, czy w Polsce mieszkają tylko Polacy? Spróbujcie wymienić inne narodowości, które u nas zamieszkują. Na jakie cechy wyglądu drugiego człowieka zwracamy uwagę?  Spróbujcie powiedzieć, czym się różnimy? Omawiamy odpowiedzi razem z dziećmi, tłumaczymy, że inności nie należy wyśmiewać, człowiek z wyglądu inny nie może być przez nas prześladowany. Nie możemy się też od takiego człowieka odgrodzić „murem”. Takiego człowieka powinniśmy tak samo szanować jak wszystkich z bliskiego nam otoczenia. Na  koniec zajęć dzieci wykonały rysunek przedstawiający Oskara. Po zakończeniu spotkania uczniowie wręczyli pani prowadzącej kwiatka w podziękowaniu za przeprowadzone zajęcia. Było to kolejne spotkanie z cyklu ,,Bajki –Pomagajki”, które będzie kontynuowane.  

Teresa Kurzepa