Wiosna wierszem się zaczyna

"Ludzie piszący dla dzieci wznoszą lekki, malowniczy most, po którym mali czytelnicy chętnie i niepostrzeżenie przechodzą od swoich ukochanych książek, do wielkiej poezji, do literatury klasycznej, a potem - do dzieł pisarzy współczesnych"  (Jan Brzechwa)


Światowy Dzień Poezji został ustanowiony przez UNESCO jesienią 1999 roku. Jego celem jest promocja pisania, czytania, publikowania i nauczania poezji. Główne obchody mają miejsce w Paryżu, ale i u nas w Filii bibliotecznej w Lesznie Górnym pojawiła się inicjatywa uhonorowania tego dnia. Ktoś zastanowi się: „Czy tylko w jednym dniu w roku mamy kochać poetów i poezję?”. Na pewno nie, ale to miły zwyczaj połączony z rozpoczęciem wiosny kalendarzowej. Zaproszeni uczniowie klasy III B  wraz z wychowawczynią, Krystyną Azarko w bibliotece z zaangażowaniem i pasją czytali swoje ulubione wiersze m. in. ks. Jana Twardowskiego, Stanisława Jachowicza, Juliana Tuwima, Joanny Kulmowej, Wandy Chotomskiej, Ewy Szelburg-Zarembiny i Jana Brzechwy. Na zakończenie spotkania uczniowie wykonali kolorowe kwiatki na powitanie wiosny.

                         Andżelika Przysiężna