Porozmawiajmy o Gozdnicy

8 maja 2017 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gozdnicy odbyło się IV spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o Gozdnicy”. Tematem przewodnim były „Historyczne i obecne Insygnia Miasta Gozdnica” z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 50-lecia odnowienia Praw Miejskich.

W pierwszej części spotkania uczestnicy zapoznali się z najistotniejszymi wzmiankami historycznymi dotyczącymi nazwy: 1562 Freiwalde (…) 1633 Freiwaldaw (…) 1845(1880) Freiwaldau (…) 1945-1946 Freiwaldau, Laskowice, Borowsk, Wolny Las, 1946 Gozdnica [wieś], 1955 Gozdnica [osiedle], 1967 Gozdnica [miasto] oraz dokumentami, w których one występują. Dzięki temu można było zauważyć, że zarówno dawna jak i obecna nazwa wynika ze złożenia dwóch wyrazów FREI-WALD (z niem. Wolny Las), GOZD-NIC (Gozd to ze staropolskiego Las) i dowodzi sposobu założenia średniowiecznej osady, którą ulokowano w dolinie strugi, w miejscu Wolnym od Lasu (Śródleśna Polana).  W drugiej części spotkania nastąpił wyczekiwany premierowy pokaz pieczęci Burmistrza Gozdnicy z 1633 roku, przedstawiający wizerunek drwala z siekierą na ramionach. Zaskoczeniem była pieczołowicie wykonana rekonstrukcja obrazująca zarówno średniowieczny strój drwala jak również pozostałe zapomniane przez historię elementy herbu (klejnot, hełm, labry etc.). Nie był to koniec niespodzianek, ponieważ uczestnicy spotkania jako pierwsi po roku 1945 mogli zobaczyć  przedwojenną pieczęć Gozdnickiej Rady Miasta z wizerunkiem czarnego ptaka siedzącego na pniu. Dzięki temu oba herby należące do grupy herbów mówiących po latach milczenia znów przemówiły i opowiedziały nam niezwykle ciekawą historię: o początkach starej osady, założonej przez legendarnego drwala, w której mieszkańcy wiedli spokojne życie w pełnej równowadze z naturą. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali na pamiątkę zrekonstruowaną pieczęć Burmistrza Gozdnicy z 1633 roku, w skali rzeczywistej (1:1). Na koniec zaprezentowano również koncepcję flagi w oparciu o barwy Gozdnicy, którymi są zieleń i czerń. Symbolika tych barw nawiązuje bezpośrednio do herbu oraz tradycyjnej kolorystyki związanej z naturą i górnictwem. Po spotkaniu nastąpiło przekazanie na ręce kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gozdnicy Pani Teresy Kurzepy „Herbarza Miast Polskich”, który poszerzy lokalny księgozbiór. Jednocześnie składam serdeczne podziękowania Pani Teresie Kurzepie za zaangażowanie i pomoc w organizacji spotkania. Podziękowania składam również członkom Klubu Aktywnego Seniora za ich niezawodną obecność. Już dziś zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się w okresie wakacji. Szczegóły zostaną podane już wkrótce.

opr. Mirosław Marciniak