TUTLANDIA w Wymiarkach

W ramach projektu „Tutlandia – Niespodzianki”  Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Wymiarkach przeprowadził z dziećmi w wieku 4 – 9 lat trzy spotkania mające na celu przybliżyć im losy Tutka i Tutki oraz omówić najważniejsze wartości, jakie panują w rodzinach. Pierwsze spotkanie odbyło się 27 kwietnia 2017 roku. W trakcie spotkania przedstawiono dzieciom rodzinę Tutków oraz ich perypetie zawarte w pierwszej części „Tutlandii”. Dzieciom bardzo spodobał się rozdział o tym, jak mama Tutka była na diecie, co dało powód do omówienia sposobów zdrowego odżywiania i konieczności spożywania warzyw i owoców.

Po przeczytaniu tego rozdziału sprowokowano również dyskusję na temat tęsknoty dzieci za rodzicami i rodziców za dziećmi. W trakcie zajęć dzieci miały  możliwość wykazania się swoimi zdolnościami plastycznymi – każde dziecko wyklejało kolorową bibułą swoje ulubione owoce. Celem zajęć prowadzonych na podstawie „Tutlandii” było wyrobienie dobrych nawyków żywieniowych wśród dzieci, uświadomienie im jakimi wartościami w życiu powinny się kierować, a zajęcia plastyczne miały wzbogacać zdolności manualne najmłodszych. Kolejne spotkanie z dziećmi odbyło się 4 maja 2017 roku. Na spotkaniu dziewczynki posłuchały do końca przygód bohaterów pierwszej części „Tutlandii”, a następnie poruszono z dziećmi dyskusję na temat ich lęków i obaw oraz na temat tego, co w życiu jest ważne. Dzieci z przyjemnością opowiadały, co robią z rodzicami w wolnym czasie i dlaczego by ich im brakowało, gdyby jeden z rodziców musiał wyjechać na dłużej. Poruszono również tematy związane ze strachem. Następnie przeczytano dzieciom dwa pierwsze rozdziały z drugiej części przygód Tutka i Tutki, poruszając przy tym temat rodzeństwa, gości w domu oraz oglądania bajek przez dzieci. Następnie dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych, a ich zadaniem było stworzenie z papierowych kubeczków postaci Tutka i Tutki. Celem drugich zajęć na podstawie „Tutlandii” oraz „Tutlandii – niespodzianki” było kształtowanie wśród dzieci umiejętności spędzania wolnego czasu oraz uświadomienie im, jak bardzo w życiu ważna jest rodzina, rodzeństwo, a przede wszystkim rodzice. Ostatnie z zajęć odbyły się 11 maja 2017 roku. Zajęcia te obejmowały czytanie dalszych rozdziałów z drugiej części „Tutlandii” oraz omawianie takich ważnych tematów jak: odpoczynek i wakacyjne wycieczki, bezpieczeństwo w trakcie wypoczynku, pojawienie się nowego członka rodziny, zabawy w przebieranki jako forma rozrywki i praca aktorów. Następnie dzieci otrzymały cztery arkusze zawierające postacie aktorów oraz ich ubrania. Zadaniem dzieci było ubrać aktorów w wybrane przez siebie stroje oraz ułożyć krótką bajkę (dwa – trzy zdania) w której występują zrobione przez nie postacie oraz postacie z bajki „Tutlandia”. Zajęcia miały na celu kształcenie zdolności manualnych najmłodszych oraz rozwijanie wyobraźni.

Anna Janus-Szymańska