Druga Debata Obywatelska w Brzeźnicy

16 maja w Siedzibie OSP w Brzeźnicy odbyła się druga Debata Obywatelska, której organizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy. Spotkali się mieszkańcy, którym praca na rzecz środowiska lokalnego leży mocno na sercu. W spotkaniu  uczestniczył Wójt Gminy - Jerzy Adamowicz, radny powiatowy - Leon Cuprych, radna gminy - Beata Chabiniak, Sołtys Wsi Brzeźnica - Aleksander  Zielonka, przedstawiciel młodzieży, studentów oraz mieszkańcy miejscowości.

Na bazie swoich doświadczeń uczestnicy starali się odpowiedzieć na następujące pytania: Co nas łączy jako wspólnotę? Co możemy zrobić, by wzmocnić to, co nas łączy? Dyskusja miała charakter zarówno międzypokoleniowy, jak i międzysektorowy. Po trzygodzinnej dyskusji uczestnicy spotkania doszli do następujących wniosków; czynniki, które nas łączą jako wspólnotę to:
relacje, pomoc
działania, miejsce zamieszkania, tradycja
zainteresowania.
Tym co wzmacnia poczucie wspólnoty są przede wszystkim:
Wspólne działania różnych grup, imprezy międzypokoleniowe;
Ustalenie priorytetów;
Stworzenie właściwych warunków do rozwoju zainteresowań i pasji.
Debaty lokalne są częścią projektu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”, realizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Istotą projektu jest organizacja debat obywatelskich poświęconych rozwojowi lokalnemu i znalezienie pomysłu na większe zaangażowanie się mieszkańców w sprawy ich społeczności . Biblioteka w Brzeźnicy otrzymała zaproszenie do udziału w tej inicjatywie jako jedna z 54. bibliotek w całej Polsce. Efekty i wnioski ze wszystkich debat zostaną przedstawione opini publicznej za pośrednictwem partnerów medialnych oraz podczas XII Kongresu Obywatelskiego, który odbędzie się w Warszawie. Ogólny raport zostanie wręczony Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie, który objął patronat honorowy nad projektem.

Małgorzata Krumpolc