TUTLANDIA 2017 - podsumowanie projektu

W marcu 2017 r. ogłoszony został wojewódzki projekt "TUTLANDIA - edycja II".  Biblioteki południowej części województwa lubuskiego, w ramach przedsięwzięcia, realizowały zajęcia dla czytelników w oparciu o lekturę książki Agnieszki Ginko Tutlandia. Niespodzianki. W projekcie wzięło udział 14 bibliotek: GBP w Brodach, GBP w Otyniu, GCK w Niegosławicach z/s w Gościeszowicach (Filia biblioteczna w Gościeszowicach), GBP w Siedlisku, GBP w Zaborze, BP w Sławie (Filia w Ciosańcu), GBP w Brzeźnicy (Filia w Chotkowie), MGBP w Czerwieńsku, BPMiG w Jasieniu, BPMiG we Wschowie, GOKiB w Wymiarkach, BP w Zielonej Górze, MBP w Żarach, MBP w Żaganiu.

Jury w składzie:
Monika Simonjetz - instruktor Działu Badań, Analiz i Metodyki Biblioteki Wojewódzkiej, pomysłodawca Projektu,
pod przewodnictwem Agnieszki Ginko, autorki książek Tutlandia oraz Tutlandia. Niespodzianki, przy wsparciu dra Dawida Kotlarka - kierownika DBAiM
wyróżniło następujące biblioteki:
miejsce I: Biblioteka w BRODACH
miejsce II: Biblioteka w CZERWIEŃSKU
miejsce III: Biblioteka w CIOSAŃCU, filia BP w Sławie
WYRÓŻNIENIA:
Biblioteka w ŻAGANIU
Biblioteka we WSCHOWIE
Jury punktowało przede wszystkim lokalny zasięg projektu, czyli cykliczność spotkań z róźnymi grupami odbiorców, rzetelność w realizacji i pomysłowe relacje, doceniło promocję w lokalnych mediach i na stronach samorządowych, wyrózniło niebanalne rozwiązania w zakresie realizacji przedsięwzięcia.
Zwycięzcom GRATULUJEMY i mówimy DO ZOBACZENIA na spotkaniach autorskich!!! Wszystkim bibliotekarzom, którzy zaprosili swoich czytelników do zabawy z rodziną TUTKÓW - DZIĘKUJEMY i zapraszamy do kolejnych inicjatyw!!!