JAK NIE CZTAM, JAK CZYTAM

Zespół Szkół w Wiechlicach Filia Siecieborzyce wraz z Biblioteką Publiczną 1 czerwca 2017 roku przystąpili do ogólnopolskiej akcji pod hasłem „JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM”. W akcji masowego czytania udział wzięło 63. uczniów szkoły wraz z nauczycielami.

Wszyscy uczestnicy zgromadzili się na boisku szkolnym tworząc żywą książkę. Punktualnie o godzinie 10.00 rozpoczęło się wspólne czytanie książek przyniesionych z domowej biblioteczki lub wypożyczonych z biblioteki szkolnej i publicznej. Każdy uczeń czytał przyniesioną ze sobą książkę. Akcja wzbudziła pozytywne emocje wśród uczestników, wyciszyła i zwróciła uwagę na to, iż czytać można w każdym miejscu na ziemi - w naszym przypadku w Siecieborzycach.