Narodowe Czytanie w Szprotawie

Narodowe Czytanie odbyło się w tym roku 2 września w Sali Rycerskiej szprotawskiego Ratusza, gdzie wspólnie czytaliśmy "Wesele" - wielkie dzieło Stanisława Wyspiańskiego. To dramat w trzech aktach, który powstał na kanwie autentycznego wydarzenia - wesela poety i dramaturga Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką z podkrakowskich Bronowic.

Prapremiera sztuki odbyła się 16 marca 1901 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. W tym samym roku w Krakowie opublikowano pierwsze wydanie "Wesela". W Szprotawie fragmenty "Wesela" czytał Paweł Chylak - zastępca burmistrza i  Jadwiga Nowak - skarbniczka gminy, szprotawscy seniorzy głównie zrzeszeni w Dyskusyjnym Klubie Książki, UTW, Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, oraz uczniowie szprotawskich szkół pod opieką nauczycielek. Trzeci akt "Wesela" został przeczytany i zinterpretowany przez dwójkę aktorów Teatru Lubuskiego. Komentarz wprowadzający przygotowała pani Małgorzata Skawińska, za co serdecznie dziękujemy. Szprotawska lokalna inicjatywa wpisała się w ogólnopolski projekt zapoczątkowany kilka lat temu. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości. Przedsięwzięcie w Szprotawie zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna, przy wsparciu Urzędu Miejskiego.

Jolanta Wawrzyniak