JA TO INNY TY

21 września 2017 r. odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej pierwsze zajęcia  integracyjne z uczniami Katolickiej Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach. W warsztatach wzięło udział 40 uczniów, a nad przebiegiem imprezy czuwało 10 osób dorosłych – opiekunów, wychowawców oraz bibliotekarzy. W języku Majów istniało pozdrowienie: In lak’ech, a lak’en,  co znaczy: Ja jestem w tobie, a ty jesteś we mnie lub Ja to inny Ty.

To pozdrowienie wymarłej już cywilizacji pokazuje jej jedność ze wszystkim, co jest. Tytuł cyklu warsztatów, częściowo w plenerze, które  prowadzi Biblioteka w partnerstwie z Zespołem Szkół Specjalnych i Katolicką Szkołą Podstawową w Żarach, najlepiej oddaje naszą wizję spotkań warsztatowych. Tego właśnie szacunku i zrozumienia poprzez wspólne zabawy artystyczne oraz zabawy z książką chcemy nauczyć dzieci. Pierwsze spotkanie przebiegło w miłej i twórczej atmosferze. Po wprowadzeniu dzieci w tematykę i cel spotkań, przedstawieniu się uczestników, bibliotekarka przeczytała książkę „Lila i bestia z szafy”. Następnym etapem było malowanie na regipsach. Zajęcia odbyły się na placu za Biblioteką. Odwiedził nas również Przewodniczący Rady Miejskiej – pan Marian Popławski oraz Burmistrz – Olaf Napiórkowski, za co serdecznie dziękujemy. Dziękujemy  również za pomoc wszystkim nauczycielom i pracownikom biblioteki.

Warsztaty integracyjne realizowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach w partnerstwie z Zespołem Szkół Specjalnych w Żarach w ramach projektu Kultura  Tędy, którego operatorem jest Regionalne Centrum Animacji Kultury. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.

Agnieszka Machej