Europejskie Dni Dziedzictwa w Sulechowie

Z okazji 25. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa obchodzonych ph. "Krajobraz Dziedzictwa – Dziedzictwo Krajobrazu" 8 września Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów wspólnie z Nadleśnictwem Sulechów zorganizowała spotkanie „Szlak Pomników Przyrody Gminy Sulechów”, poświęcone ochronie przyrody oraz pomnikom przyrody w Gminie Sulechów.

Dyrektor Biblioteki powitała zaproszonych gości: przewodniczącego Rady Miejskiej w Sulechowie, Stanisława Kaczmara oraz Wojciecha Sołtysa – kierownika wydziału Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu oraz uczestników, wśród nich uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sulechowie z opiekunem Sylwią Bączkiewicz. Spotkaniu towarzyszyła wystawa oraz prezentacja multimedialna. Młodzież mogła sprawdzić swoją wiedzę biorąc udział w quizie przyrodniczym przeprowadzonym przez pracowników Nadleśnictwa: panią Annę Godlewską-Kiewlicz i pana Dariusza Semkło. Uczestnicy wspaniale odpowiadali na niełatwe pytania na temat pomników przyrody, parków narodowych, różnych zwierząt i roślin. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki i książki.

Jolanta Grefling