Jubileuszowe wystawy w Złotniku

Rok 2017 w Złotniku obfitował w jubileusze. Przygotowania do tych uroczystości trwały już od 2016 r., a do wydania publikacji „Ocalić od zapomnienia wieś Złotnik” - od kilku lat. Pomysł stworzenia książki narodził się podczas jubileuszu 60-lecia Osadnictwa w Złotniku.

Wtedy, jako kierowik lokalnej Filii bibliotecznej, zwróciłam się do mieszkańców wsi Złotnik o dostarczenie fotografii z początków osadnictwa w tej wsi. Odzew mieszkańców przerósł moje oczekiwania. Wystawę w Bibliotece odwiedzało bardzo dużo mieszkańców, zarówno zamieszkałych w Złotniku, jak i tych, którzy już wyjechali. Ich wspomnienia i komentarze zachęciły mnie do wydania publikacji. W czerwcu 2017 r. miała miejsce wystawa 60-lecia Parafii. W lipcu 2017 r. przygotowano ekspozycję: 70-lecie Osadnictwa w Złotniku. Mieszkańcy znowu nie zawiedli. Do Biblioteki spływały fotografie oraz  eksponaty, których ilość okazała się tak duża, że wystawę zorganizowano w świetlicy wiejskiej w Złotniku, przy współpracy sołtysa i rady sołeckiej wsi Złotnik. Wydanie  opracowania dotyczącego historii rodzin zasiedlających wieś Złotnik po wojnie było ważnym akcentem tegorocznych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w Gminie Żary.

Emilia Klusek