Na szlaku żarskich dziejów

Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach organizuje cykl spotkań ,,Na szlaku  żarskich dziejów”, których celem  jest zapoznanie młodego pokolenia z nieznaną przeszłością Żar, uświadomienie, jak szybko stajemy się częścią historii (moja ulica, moja szkoła, moje  miejsce pracy).

16 i 17 listopada 2017 r. w Wypożyczalni Ogólnej odbyły  się zajęcia na temat ,,Rozwoju industrialnego miasta Żary”. W pierwszym spotkaniu uczestniczyła  30 - osobowa grupa młodzieży  z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w drugim - młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Agnieszka Machej