Seminarium powiatowe w Szczańcu

8 grudnia 2017 r. w Bibliotece w Szczańcu odbyło się seminarium bibliotekarzy z trzech powiatów: zielonogórskiego, wschowskiego oraz świebodzińskiego. W spotkaniu udział wzięło 40 osób. Konferencję zainaugurowała Monika Simonjetz – pracownik Działu Badań, Analiz i Metodyki w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze. Jako pierwszy wystąpił z prezentacją nt. inwestycji w obszarze kultury Krzysztof Neryng, Wójt Gminy Szczaniec. Następnie Jolanta Nowotnik, Kierownik BP w Szczańcu, opowiedziała o działaniach Biblioteki w nowej siedzibie.

Paweł Pytel, Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Szczańcu opowiedział o projekcie „Mój plecak” oraz innych działaniach kulturalnych CKiB. Następnie głos zabrał Dawid Kotlarek, Kierownik Działu Badań, Analiz i Metodyki WiMBP. W swoim wystąpieniu zreferował wyniki badań dotyczące uczestnictwa młodzieży w życiu bibliotecznym. Seminarium zakończyła prezentacja pt. Literatura dla młodzieży – co jest czytane, co warto polecać, przedstawiona przez Magdalenę Kremer-Sochacką z DBAiM. Całości towarzyszyła prezentacja nowych wydawnictw regionalnych oficyny PRO LIBRIS oraz żywiołowa dyskusja na temat miejsca młodych ludzi we współczesnej bibliotece. Na zakończenie zaprezentowano gościom występ taneczny w wykonaniu części zespołu tanecznego CKiB – EPIDEMIA.