Pasowanie na czytelnika Filii bibliotecznej w Długiem

Pasowanie na czytelnika to jedna z ważniejszych uroczystości w bibliotece. Jest to oficjalne przyjęcie  uczniów  do grona czytelników oraz zachęcenie ich  do korzystania  z biblioteki i  jej zbiorów.

15 grudnia 2017 r. takiego zaszczytu dostąpili pierwszoklasiści szkoły w Długiem. Po wysłuchaniu krótkiego programu artystycznego w wykonaniu członkiń Dyskusyjnego Klubu Książki dzieci złożyły przyrzeczenie, że będą kochać i szanować książki. Następnym punktem spotkania było uroczyste „pasowanie na czytelnika” każdego ucznia  przez bibliotekarkę. Na zakończenie uroczystości dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy  i książki. W uroczystości udział wzięło 14 dzieci i wychowawca klasy pierwszej, A. Wolska.

                                              Jadwiga Matoga