SPRAWOZDANIA za 2017 r.

Do końca stycznia 2018 roku należy przesłać do Działu Badań, Analiz i Metodyki WiMBP w Zielonej Górze sprawozdania (tabele, formularz elektroniczny, analizę opisową) dotyczące działalności bibliotek publicznych w roku 2017.

Wszystkim bibliotekarzom, kierownikom i dyrektorom bibliotecznych placówek życzymy powodzenia, przyjemnego liczenia i bezbłędnego uzupełniania rubryk.
Niezbędne dokumenty dostepne są na stronie dbaim.biblioteka.zgora.pl