WIELKA ZBIÓRKA KSIĄŻEK dla dzieci i młodzieży

Klub Czytających Rodzin "Przystanek Czytankowo" wraz z Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza WIELKĄ ZBIÓRKĘ KSIĄŻEK dla dzieci i młodzieży znajdującej się w pieczy zastępczej m.in. w rodzinnych domach dziecka. Zbieramy książki do 24 lutego 2018 r. w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej.

Książki można również wysyłać na adres Biblioteki:
Biblioteka Pedagogiczna
Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego
Dział Udostępniania Zbiorów
ul. Łokietka 20A
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 7216135, 509517206

Koordynator zbiórki: Anna Giniewska