WIELKA ZBIÓRKA KSIĄŻEK dla dzieci i młodzieży

Książki można również wysyłać na adres Biblioteki:
Biblioteka Pedagogiczna
Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego
Dział Udostępniania Zbiorów
ul. Łokietka 20A
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 7216135, 509517206

Koordynator zbiórki: Anna Giniewska