PRZEGLĄD PASJI TWÓRCZYCH BIBLIOTEKARZY

Planowany Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy jest kontynuacją wcześniejszych wystaw, w których początkowo swoje talenty prezentowali bibliotekarze lubuscy, a z biegiem lat swoją twórczość zaczęli przedstawiać bibliotekarze z calego kraju.
ZASADY UCZESTNICTWA

Krzysztof Cymach