Dzień Ziemi - happening

20 kwietnia  w  Oddziale  Przedszkolnym w Siecieborzycach obchodziliśmy  Dzień Ziemi. Zorganizowaliśmy mały happening ulicami naszej miejscowości. Dzieci z pomocą pań przygotowały transparenty z hasłami ekologicznymi, zachęcającymi społeczność do dbałości o naszą planetę.

Dzieci z ogromnym zaangażowaniem przeszły ulicą,  przypominając mieszkańcom, jak ważne  jest, abyśmy dbali o naszą planetę. Zajęcia zostały przygotowane przez wychowawczynie oddziałów przedszkolnych: B. Gnach,M. Tomczyk i Panią z Biblioteki Publicznej w Siecieborzycach, D. Klimejko.

Dorota Klimejko