Bieg po zdrowie - przeciw uzależnieniom

23 kwietnia Filię biblioteczną w Lesznie Górnym odwiedziły dzieci ze świetlicy popołudniowej TPD z opiekunem, Krystyną Matczak. Zajęcia poświęciliśmy tematyce „Bieg po zdrowie - przeciw uzależnieniom”. Podczas naszych  zajęć dyskutowaliśmy, wymienialiśmy spostrzeżenia, refleksje i pomysły.

Liczyliśmy koszty palenia papierosów, pracowaliśmy w grupach przy tworzeniu plakatu na wyżej wymieniony temat. Aktywny udział sprzyja identyfikowaniu się z omawianą tematyką i motywuje do tego, aby zdobytą wiedzę i umiejętności stosować w codziennym życiu.

                                                      Andżelika Przysiężna