Wyjątkowe spotkanie autorskie w MBP w Żarach

W piątek 4 maja 2018 roku w Czytelni Ogólnej MBP Żary miało miejsce spotkanie z poezją promujące antologię Gdy Amor i Eros satyrzą w alejach. Na spotkaniu swoje wiersze zaprezentowało dziesięcioro autorów, których utwory są zamieszczone w antologii oraz pięć autorek wierszy z Klubu Literackiego przy MBP Żary.

Uczestnicy spontanicznie reagowali na czytane utwory. Autorzy i publiczność, chętnie dzielili się swoimi odczuciami po wysłuchaniu wierszy.

Agnieszka Machej