O czym można rozmawiać przy akompaniamencie basów

Z okazji Tygodnia Bibliotek witnicką Bibliotekę odwiedził gość specjalny - autorka bajek, Monika Wilk-Kang. Do twórczości dla najmłodszych zainspirowała ją córka -Tosia.  Pani Monika, na co dzień dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu, chciała, aby dziewczynka poznała regionalne bajki. Niestety, na temat Bogdańca nic takiego jeszcze nie powstało. Jej utwory wypełniły tę lukę.

Na spotkaniu autorka przeczytała dwie z trzech wydanych książeczek – „W starym młynie” i „Pracowite pszczółki”. W obu ilustracjami były fotografie przedstawiające odpowiednio przebrane i ucharakteryzowane dzieci – wśród nich oczywiście Tosię. Lektura była okazją to opowieści o Zagrodzie Młyńskiej, w której mieści się oddział Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta, a która była sceną opowiadania „W starym młynie”. Czytaniu „Pracowitych pszczółek” towarzyszył mini wykład poświęcony tytułowym owadom. Na zakończenie każdego z czterech odbytych tego dnia spotkań Monika Wilk-Kang demonstrowała dzieciom basy ludowe. Każdy uczeń miał okazję przeciągnąć smyczkiem po jedynej strunie tego ciekawego, choć już rzadko spotkanego w Polsce instrumentu.

Władysław Wróblewski