Pracownicy słubickiej Biblioteki docenieni

9 maja w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. odbyły się uroczyste obchody Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Jest to święto podsumowujące pracę, osiągnięcia zawodowe i budowanie wizerunku bibliotek, a także samych bibliotekarzy.

Na uroczystości spotkali się bibliotekarze z całego regionu lubuskiego, przedstawiciele władz, członkowie stowarzyszeń kultury, literaci, dziennikarze, osoby współpracujące z bibliotekami. W ramach uroczystości doceniono i wyróżniono Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach, Panią Agnieszkę Mińską odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Panią Małgorzatę Dobosz, bibliotekarza oddziału dla dorosłych, Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi w rozwoju bibliotekarstwa i upowszechniania czytelnictwa. Gratulujemy!

Zespół BPMiG w Słubicach