Kreatywne warsztaty literackie dla młodzieży

Kreatywne warsztaty literackie dla młodzieży odbywające się cyklicznie w WiMBP im. Cypriana Norwida, to forma zajęć ściśle skorelowana z programem nauczania w szkole podstawowej. Prowadzone są w formie zabawy. Wykonywane ćwiczenia, wpisujące się w program nauczania realizowany w klasach V-VII, poszerzają warsztat literacki młodzieży związany z programem nauczania w zakresie teorii literatury i kultury języka polskiego.

Zdobyte na warsztatach umiejętności wpływają na wzbogacenie słownictwa, przypomnienie wiadomości o formach literackich, umiejętność przekazywania myśli, a także budowania zdań i dłuższych tekstów, co przekłada się na konkretną wartość w szkole, jak też poza nią. Pozwalają też na utrwalenie przekonania u dzieci i młodzieży, że wiedza przekazywana w szkole, rozwijana w Bibliotece czy też poprzez inne formy aktywności intelektualnej znajduje swoje praktyczne zastosowanie i umożliwia podjęcie w przyszłości określonej pracy zawodowej oraz rozwój pasji i zainteresowań. Intencją warsztatów jest pobudzenie kreatywności młodych ludzi i ukierunkowanie ich w stronę szeroko pojętego pisarstwa. Pełnią również rolę pomocniczą w pisaniu wypracowań i krótszych oraz dłuższych form użytkowych z języka polskiego.
Marcin Radwański
autor zbioru opowiadań pt. „Skok w przepaść”(2015 r.), powieści kryminalnych: „Nieprzypadkowa ofiara”(2015 r.), „Nie odrzucaj mnie”(2016 r.), „Danie główne”(2017 r.), a także tomiku poetyckiego „Czekając na”(2015 r.). Stypendysta Prezydenta Miasta Zielonej Góry w dziedzinie literatury w roku 2013. Publikuje w czasopismach literackich m.in.: „Parnasik”, „Akant”, „Szafa”, „OPT-Helikopter”. Współpracuje z czasopismem kulturalno--literackim „Pro Libris”, gazetą studencką „UZ-etka” i portalem wzielonej.pl. Zdobywca Lubuskiego Lauru w kategorii sensacja, w ramach Lubuskich Wawrzynów 2017. Nominowany do nagrody Towarzystwa Miłośników Zielonej Góra „Winiarka 2017”.