MAJOWE SPOTKANIA LITERACKIE

Od 14 do 19 maja w ramach Majowych Spotkań Literackich odbywały się  w Żarach spotkania z pisarzami. Były to spotkania z literatami  w szkołach oraz spotkania dla czytelników – w Bibliotece.

Młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych, Liceum Ogólnokształcącego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach miała okazję spotkać się z Haliną Borowiec, Barbarą Grotkiewicz, Gabrielą Łostowską, Janiną Lenart, Jadwigą Rupietą i Adamem Bolesławem Wierzbickim. 15 maja gościliśmy w Bibliotece Marię Wypych, a 19 maja promowała swój tomik wierszy Katarzyna Justyna Zychla.  W sobotę 19 maja  odbyło się rozdanie nagród laureatom XI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O Laur Dziewina” i spotkanie z literatami z ZLP Oddział w Zielonej Górze.

Agnieszka Machej