MAJOWE SPOTKANIA LITERACKIE

Młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych, Liceum Ogólnokształcącego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach miała okazję spotkać się z Haliną Borowiec, Barbarą Grotkiewicz, Gabrielą Łostowską, Janiną Lenart, Jadwigą Rupietą i Adamem Bolesławem Wierzbickim. 15 maja gościliśmy w Bibliotece Marię Wypych, a 19 maja promowała swój tomik wierszy Katarzyna Justyna Zychla.  W sobotę 19 maja  odbyło się rozdanie nagród laureatom XI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O Laur Dziewina” i spotkanie z literatami z ZLP Oddział w Zielonej Górze.

Agnieszka Machej