ZAGRAJ W HOSORIĘ - zaproszenie do projektu

Plakat Zagraj w historię maleBiblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim serdecznie zaprasza do udziału w projekcie "Zagraj w historię". „Zagraj w historię” to nasz pomysł na uczczenie „Lubuskich obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości” pod patronatem honorowym Instytutu Pamięci Narodowej. Projekt skierowany jest do uczniów klas IV-VIII i nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli historii oraz nauczycieli języka polskiego z Gorzowa Wielkopolskiego i powiatu gorzowskiego.

Chcemy pokazać dzieciom, że historia ojczysta jest tak samo ważna jak i ciekawa. Zainspirować i zachęcić młodzież do samodzielnego badania źródeł historycznych oraz zwrócić ich uwagę na konieczność zachowania pamięci o przeszłości. Jesteśmy przekonani, że idealnym miejscem do odkrywania historii z pomocą gier planszowych jest biblioteka szkolna. W ramach projektu zgłoszona szkoła otrzyma na czas dwóch tygodni pakiet składający się z 15 sztuk pięciu tytułów gier planszowych wydanych przez IPN: Znaj Znak, Kolejka, Reglamentacja, 111. Alarm dla Warszawy, 7. W Obronie Lwowa. W tym czasie rozegra turnieje szkolne i wyłoni jednego/ą laureata/tkę. Weźmie on/ona udział w finałowej grze Niepodległa w Bibliotece Pedagogicznej. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody rzeczowe w postaci gier. Dodatkowo uczniowie zwiedzą gorzowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz otrzymają drobne upominki.
Harmonogram projektu
Realizacja projektu składa się z pięciu etapów:
I – nabór do projektu (24 IX - 19 X 2018);
II – warsztaty instruktażowe dla nauczycieli dot. ww. gier planszowych (25 X 2018);
III – rozgrywanie przez uczniów dwutygodniowych turniejów z wykorzystaniem udostępnionych gier w macierzystych placówkach (29 X - 21 XII 2018, 2 - 11 I 2019);
IV – rozegranie przez zwycięzców gry Niepodległa w Bibliotece Pedagogicznej (30 I 2019);
V – zwiedzanie gorzowskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej (w ustalonym terminie – II 2019).

  REGULAMIN (w nim forma zgłoszenia), PLAKAT DO POBRANIA oraz więcej informacji na stronie BP.

Anna Giniewska