Zaczarowane postacie z bajek

zaczarowane postaci siecieborzyce„Bajki wam niosę, posłuchajcie, dzieci". Tymi słowami Ignacego Krasickiego zostały powitane przedszkolaki przez Królewnę Śnieżkę z okazji Dnia Postaci z Bajek.

Dzieci przywitały królewnę, która straciła pamięć, a inne postacie z bajek miały jej pomóc ją odzyskać rozwiązując różne zadania. Przedszkolaki rozpoznawały na podstawie ilustracji tytuły bajek, dopasowywały rekwizyty do bajkowych postaci, odpowiadały na zagadki oraz bawiły się w zabawy ruchowe. Wszystkie zadania zostały wykonane a Królewna Śnieżka odzyskała pamięć. Zajęcia zostały zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną i Szkolną w Siecieborzycach we współpracy z Oddziałem Przedszkolnym.

Dorota Klimejko