X spotkanie "Porozmawiajmy o Gozdnicy"

goizdnica poropzmawiajmy„Żyjemy tak długo, jak długo żyje pamięć o nas” tymi słowami regionalista i kartograf Mirosław Marciniak rozpoczął  i zakończył Jubileuszowe X spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy o historii Gozdnicy”, zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gozdnicy 21 lutego 2019 roku. Tematem spotkania były „Miejsca (nie)pamięci w Gozdnicy” czyli obecne a także historyczne pomniki architektury i przyrody zlokalizowane na terenie Gozdnicy a także w najbliższej okolicy.

Prelekcja była tak naprawdę sentymentalnym spacerem w czasie i przestrzeni, która rozpoczęła się od odczytania po raz pierwszy w języku polskim tablicy pamiątkowej z 1809 roku ustawionej przed kościołem św. Katarzyny w Lipnej (filia Parafii rzym.-kat. w Gozdnicy), na której zapisano (oryginał w języku niemieckim): „[Chcemy uczcić] cenne życzenie naszego dziedzica, aby mógł On mieć dobre imię w niebie, oraz aby napełniło ono nas najwyższym dobrem. Wielmożny Pan Jan Fryderyk Krystian von Eicke (…) i jego wielmożna żona Anna Fryderyka Eleonora z domu Kleist przekazali cały swój majątek na budowę tej świątyni (…). Ten wytworny człowiek, za swoje poczciwe dziękczynienie Bogu zyskał ogromną miłość mieszkańców Lipnej w 1809 roku. Potomkowie wielmożnego Pana Eicke mają go w dobrej pamięci i uczą wszystkich tej historii. Pamięć o sprawiedliwym jest błogosławiona.” Następnie bardzo szczegółowo omówiono historyczny Gaj Klementyny, który nadal posiada walorów przyrodniczych w postaci nagromadzenia w tym miejscu wielu dzisiejszych Pomników Przyrody (Dąb Guzowaty, Dąb Elegancik, Grab przy Kamienisku, Grab z Jamą, Buk Miłości, Olsza przy Łące). Jednocześnie jedyny gozdnicki Pomnik Przyrody Dąb przy Dewizowej, okazał się być dawniej nazywany Dębem Zygfryda na cześć barona Seyfrieda von Promnicza (ur. 1534r. w Weichau, zm. 25.2.1597r. w Żarach) śląskiego szlachcica, władcy lennego Księstwa Żagańskiego w latach 1562-1597. W ten sposób słuchacze w zadumie wspomnieli ponad 40 miejsc ważnych dla lokalnej historii, aby na koniec zatrzymać się na skwerze u zbiegu ulic: Konstytucji 3 Maja i Sikorskiego, gdzie w ubiegłym roku posadzono Dąb Niepodległości wraz z Kapsułą Czasu. Po zakończeniu prelekcji Mirosław Marciniak przekazał na ręce obecnej na spotkaniu radnej Rady Miasta Gozdnica Pani Urszuli Śmigiera 3 obywatelskie projekty uchwał, ustanawiające na terenie Miasta nowe Pomniki Przyrody ze względu na ich walor historyczny (świadkowie historii): Gaj Niepodległości im. św. Jan Pawła II honorowego obywatela Gozdnicy [1918], Bliźniacze Dęby Tysiąclecia Chrztu Polski [1966] oraz Dąb 100-lecia Niepodległości [2018]. Jednocześnie Pani Radna ogłosiła, iż zgłosiła cykl spotkań do plebiscytu „Powiatowy Laur Kultury”. Trzymajmy zatem kciuki. Jubileuszowe spotkanie było również okazją do podsumowania tego wszystkiego co udało się już w ciągu minionych 3 lat dokonać, a także refleksją na przyszłość. W pierwszej kolejności podziękowano więc wszystkim uczestnikom zarówno mieszkańcom Gozdnicy jak i przyjezdnym regionalistom z Ruszowa, Iłowy, Wymiarek a nawet Żagania, których udało się zainteresować lokalną historią Gozdnicy. Osobiste podziękowanie oraz bukiet kwiatów trafił na ręce kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gozdnicy Pani Teresy Kurzepa, która była gospodarzem wszystkich dotychczasowych spotkań. Wspomnieć należy również o autorskich publikacjach: „Ilustrowana Historia Gozdnicy”, „Gozdnickie Bajania”, czy kalendarzach–cegiełkach, dzięki którym udało się nie tylko spopularyzować wiedzę ale także pozyskać nowe cenne źródła historyczne (pocztówki, zdjęcia, dokumenty), czy pogłębić badania nad historią Gozdnicy (rekonstrukcja historycznych herbów, tłumaczenia, wyprawy). Pierwsza dekada spotkań za nami. Kolejną dekadę otworzy jesiennespotkanie „Gozdnica w czasie II Wojny Światowej” w 80 rocznicę wydarzeń, które zapisały się czarną kartą naszej lokalnej historii.


oprac. Mirosław Marciniak