Bajkopisarza gawędy o zwierzętach

innowacja spot aut witnicaNa czterech spotkaniach autorskich Władysław Wróblewski, bibliotekarz i autor bajek, rozmawiał z uczniami pięciu klas Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie. Autor, posiłkując się prezentacją w teatrzyku kamishibai, recytował młodym czytelnikom fraszki o zwierzętach.

Każdy z tych wierszyków był pretekstem do pogadanki na temat fauny Polski i do zadania zoologicznej zagadki. Na szczególne uznanie zasługuje wiedza drugoklasistów i trzecioklasistów, którzy potrafili rozpoznać na grafice nawet mało popularne gatunki zwierząt, m.in. mandryla i okapi. Dzieci, które odpowiedziały na najwięcej pytań, otrzymały nagrody – książeczki Władysława Wróblewskiego i pocztówki z ilustracjami do jego książek. Spotkania odbyły się w ramach innowacji pedagogicznej „My też jesteśmy artystami!”, realizowanej w ramach współpracy szkoły z Miejską Biblioteką Publiczną w Witnicy.

Władysław Wróblewski