Rekordowy finał IV PRZERWY NA CZYTANIE

7Z okazji XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek - Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. zaprosiła uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pt. Przerwa na czytanie. IV. Po udanych edycjach wojewódzkich, akcja po raz pierwszy objęła swoim zasięgiem Polskę oraz 10 innych państw.

We wszystkich 3 poprzednich latach brało udział 33800 osób z 213 placówek oświatowych. Nasz ostatni rekord ustanowiony w 2018 r. zgromadził w województwie lubuskim 21904 osób czytających na przerwie. W roku 2019 akcja odbyła się w 991 placówkach oświatowych gdzie czytało 156 290 osób oraz w 14 placówkach partnerskich na świecie: Litwie, Grecji, Rumunii, Turcji, na Węgrzech, w Bułgarii, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, Macedonii oraz Francji, w których łącznie czytało 2839 osób. W sumie akcja zgromadziła oszałamiającą liczbę 158 809 osób czytających na przerwie. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie w przeprowadzeniu akcji. Akcja Przerwa na czytanie skierowana była do szkół i placówek oświatowych każdego typu (np. szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, ośrodki szkolno-wychowawcze itp.). Udział w biciu rekordu brała cała społeczność szkoły/placówki wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji oraz zaproszeni rodzice i inne osoby.
Celem akcji była:
- promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
- integracja środowiska lokalnego;
- pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe;
- wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi;
- zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.
Honorowy patronat nad akcją objęła Fundacja „ABC XXI - Cała Polska czyta dzieciom”, Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa oraz Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki. Patronat medialny: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Akcja realizowana w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.
Organizator: Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.