ZIELONOGÓRSKIE STUDIA BIBLIOTEKOZNAWCZE

okładka ZSBNakładem  Pro Libris - Wydawnictwa WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze ukazał się zeszyt 10 "Zielonogórskich Studiów Bibliotekoznawczych" pod redakcją Andrzeja Bucka, Przemysława Bartkowiaka, Pawła Karpa.

Dr Andrzej Buck we wprowadzeniu pisze: "Kolejny, jubileuszowy 10. tom "Zielonogórskich Studiów Bibliotekoznawczych" gromadzi efekty dalszych badań nad mediami i prasą lubuską. Część pierwsza zbioru, zatytułowana Czasopisma społeczne, kulturalne, artystyczne i literackie we współczesnej bibliotece zawiera artykuły dotyczące historii czasopism wydawanych w Polsce, na świecie i w regionie lubuskim (...) Niezwykle interesujący jest dział zatytułowany Varia. Tu zgromadzono artykuły z zakresu szeroko pojętego bibliotekoznawstwa. Prof. Jacek Wojciechowski w swych rozważaniach śledzi Biblioteczne integracje środowiskowe. Prof. Tomasz Kruszewski w artykule Architektura polskich instytucji GLAM w XXI wieku zajmuje sie przestrzenią współczesnych bibliotek, ich wizerunkiem. Maja Chocianowska-Sidoruk i Elżbieta Czarnecka omawiają RDA (Resource Description and Access) - nowy standard katalogowania i jego wdrażanie w bibliotekach polskich. Ewa Adaszyńska pokazuje nam, jak wygląda Zarządzanie wiedzą w bibliotece".

Zrealizowano przy pomocy środków finansowych Miasta Zielona Góra