Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Promocja książki Inskrypcje województwa lubuskiego pod redakcją Joachima Zdrenki. - Bibliotekarz Lubuski

Promocja książki Inskrypcje województwa lubuskiego pod redakcją Joachima Zdrenki.

DSC0161919 listopada 2019 r. zapromowano+ książkę Inskrypcje województwa lubuskiego pod redakcją Joachima Zdrenki. Powiat żagański (do 1815 roku). Jest to ostatni X Tom serii Corpus Inscriptionum Poloniae, zeszyt 13. Współautorami są: Adam Górski, Ryszard Patorski i Marceli Tureczek. Stanowi owoc badań terenowych i archiwalno-bibliotecznych prowadzonych w latach 2013-2018 przez jedyną w Polsce Pracownię Epigraficzną Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Badania sfinansowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu badawczego Inskrypcje na terenach Polski Zachodniej do 1815 roku (t: X województwo Lubuskie).


Autorzy dołożyli wszelkich starań by w miarę możliwości ująć wszystkie obiekty epigraficzne, zarówno te istniejące jak i te zaginione, które przetrwały tylko na zdjęciach lub w formie opisów. Wszystkie te działania podjęte zostały w trosce o ich zachowanie i ze świadomością, że obiekty wolnostojące ulegają postępującemu zniszczeniu i już za parę lat wiele z nich nie będzie można odczytać. Zebrany i w ten sposób zachowany dla potomnych materiał ma ogromne znaczenie dokumentacyjne dla kolejnych pokoleń badaczy i naukowców. To też wielkie dzieło zachowania przejętego po II wojnie światowej materialnego dziedzictwa niemieckiego. Ogromny materiał (książka ma 870 stron, w tym ponad 200 stron tablic z fotografiami inskrypcji) i ogromny nakład pracy.
W spotkaniu wzięli udział:
redaktor naczelny: - prof. dr hab. kierownik jedynej w Polsce Pracowni Epigrafiki, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego,
- dr hab. Marceli Tureczek, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, specjalista w dziedzinie kampanologii tj. nauki o dzwonach,
- Ryszard Patorski, emerytowany pracownik Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej, fotograf.
Panowie pokazali zdjęcia badanych przez siebie obiektów z terenu powiatu żagańskiego, opowiedzieli, o tym jak przebiegały prace badawcze, o tym jakie przeszkody musieli pokonywać, jak wysoko wspinać się, jak trudno było do niektórych miejsc dotrzeć, że barierą był czasem zwykły brak zrozumienia dla przyświecającego im celu i idei. Opowiadali też o tym, co ich zaskoczyło lub jakiego odkrycia dokonali i jaką to przyniosło im radość. Ponad dwugodzinne spotkanie było bardzo interesujące, wzięli w nim udział regionaliści, mieszkańcy miasta oraz Burmistrz Andrzej Katarzyniec oraz zastępca Burmistrza Sebastian Kulesza. Regionaliści mogli poczuć się szczególnie docenieni, kiedy autorzy książki powiedzieli, że „Zeszyty Żagańskie” są im nie tylko znane, ale nawet czasem z nich korzystali. Przyznali, że pasjonaci historii regionalnej wykonują wspaniałą robotę, z której i oni niejednokrotnie korzystają. Dziękujemy bardzo autorom książki zarówno za książkę, cenny dokument w naszych zbiorach, jak i za spotkanie.


Urszula Sitarz