Wi-Fi dla bibliotek w ramach konkursu „Publiczny internet dla każdego”

bibliowieściBiblioteka Narodowa zachęca wszystkie gminy i biblioteki publiczne do udziału w konkursie „Publiczny internet dla każdego”. Celem projektu, realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jest zapewnienie w miejscach publicznych – w tym w bibliotekach – bezpłatnego dostępu do szybkiego internetu.

W ramach konkursu „Publiczny internet dla każdego” wsparcie udzielane jest na:

- instalację całkowicie nowej publicznej sieci Wi-Fi;
- modernizację istniejącej publicznej sieci Wi-Fi;
- rozszerzenie zasięgu istniejącej publicznej sieci Wi-Fi.


Zadania te mogą zostać wdrożone na terenie bibliotek publicznych. Wnioskodawcami konkursu mogą być gminy. Kwota dofinansowania, o którą mogą starać się gminy to 64 368 zł. Łączna wielkość środków przeznaczonych na realizację konkursu wynosi 120 mln złotych. Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 30 czerwca 2020 roku.

Konkurs „Publiczny internet dla każdego” organizowany jest w ramach działania 1.1 ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Jest on wzorowany na inicjatywie Komisji Europejskiej pn. ,,WiFi4EU”, realizowanej ze środków instrumentu „Łącząc Europę”, której celem jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu w miejscach publicznych w wybranych gminach wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin, wzór wniosku o dofinansowanie i inne dokumenty do pobrania:
https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-i-os/dzialania-1-1-wyeliminowanie-terytorialnych-roznic-w-mozliwosci-dostepu-do-szerokopasmowego-internetu-o-wysokich-przepustowosciach/nabor-wnioskow-popc-1-1-publiczny-internet-dla-kazdego

opracował: Zespół DBAiM Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze