Zapraszamy na konwersatorium bibliotekoznawcze

PlakatSzanowni Państwo,

zapraszamy na kolejne spotkanie naukowe w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych 19 lutego 2020 r. (środa) o godz. 9.30 (Sala Wykładowa im. dr. Grzegorza Chmielewskiego - II piętro WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze). Temat spotkania: Rygor i marzenie. Dzieło Andrzeja K. Waśkiewicza. Wykład poprowadzi prof. zw. dr hab. Marian Kisiel z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Prof. zw. dr hab. Marian Kisiel - poeta, krytyk literacki, badacz literatury. Autor 16 książek naukowych i krytycznoliterackich, 11 zbiorów poezji, 3 antologii. Od 2000 r. profesor Uniwersytetu Śląskiego, od 2007 r. jest profesorem zwyczajnym. Wicedyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej (1996–2002) Uniwersytetu Śląskiego, Dyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego (2002–2008), Kierownik Zakładu Literatury Współczesnej (od 2000 r.). Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN (od 2007 r.). Współzałożyciel Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego, członek Polskiego PEN Clubu i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Od czasów studenckich współpracownik wielu czasopism literackich i społeczno-kulturalnych. W roku 1987 został zastępcą redaktora naczelnego almanachu Kwartał. W latach 1995-2003 był kierownikiem działu krytyki i eseju miesięcznika Śląsk, a od 2017 r. jest zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika.

Spotkania w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych odbywają się przy wsparciu finansowym Miasta Zielona Góra.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

dr Andrzej Buck - Dyrektor WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

dr Przemysław Bartkowiak