Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
R. XVI 2011, NR 1 (31) - Bibliotekarz Lubuski

R. XVI 2011, NR 1 (31)

WprowaBL31_okladka_fragmentdzając zmiany na łamach pisma, do współpracy zaprosiliśmy pracowników lubuskich bibliotek, a także osoby w rozmaity sposób związane z działalnością tego typu instytucji. I odzew jest coraz większy. Zawartość nowego numeru „Bibliotekarza Lubuskiego" dowodzi, że w Lubuskiem są specjaliści i pasjonaci, którym zależy na rozwoju bibliotek, na książkach i na tym, z jakimi zasobami będzie miał do czynienia użytkownik biblioteki. Są też młode osoby, które wiążą swoją przyszłość z bibliotekarstwem na przekór stereotypom związanym z tym zawodem. Po wieloletniej przerwie istnieje możliwość podjęcia studiów bibliotekoznawczych na Uniwersytecie Zielonogórskim, których nowoczesną koncepcję opisuje Tomasz Ratajczak. O tym zaś, jakich „ludzi książki" mamy w regionie, zgodził się opowiedzieć Sławomir Kufel.

Dużo miejsca w numerze poświęciliśmy czytelnictwu. Badania Zofii Zasackiej, podobnie jak raport Biblioteki Narodowej czy doświadczenia z pracy w wypożyczalni, którymi dzieli się Magdalena Telega, pokazują preferencje czytelników. Statystyki nie są optymistyczne – tym większa rola bibliotek, które powinny być „zawsze po drodze" – zgodnie z hasłem tegorocznego Tygodnia Bibliotek. Majowa oferta placówek była niezwykle bogata. Ze względu na objętość pisma, możemy zamieścić jedynie kilka relacji, ale one już obrazują, jak wiele działań jest skierowanych do użytkowników bibliotek różniących się profilem, celami statutowymi, misją, strategią.

W działalności nie tylko lubuskich bibliotek łączy się archaiczność i nowoczesność, wyspecjalizowanie i wszystkoizm, dbanie o masowego odbiorcę i staranie, by indywidualne dezyderaty czytelnicze były spełnione. Biblioteka powinna być też miejscem dla pasjonatów. Artykuły Andrzeja Grupy i Grażyny Łyżwińskiej poświęcone klubom czytelniczym, działającym w jakże odmienny sposób, pokazują, że są jeszcze osoby, których nie trzeba namawiać do przyjścia do biblioteki. Prócz tego funkcjonowanie Duskusyjnych Klubów Książki uzmysławia, iż można włączyć się w ogólnopolską akcję w sposób indywidualny, wykorzystując lokalny potencjał. W naszych bibliotekach zdarzają się również fantastyczne akcje skierowane dla najmłodszych. Niekiedy wystarczy dobry projekt i zaangażowanie takich specjalistów jak Magdalena Kremer.

Choć biblioteki są bardzo różne, to część ich zadań pokrywa się, dlatego też ważna jest współpraca i dzielenie się doświadczeniami. Programy unijne, lokalne koalicje, konferencje – udział w tego typu przedsięwzięciach sprawia, że dystans z Babimostu do Warszawy wydaje się zmniejszać. A i do lubuskich bibliotek fatygują się literaci, artyści, uznani autorzy – jak chociażby Maciej Wojtyszko.

O to właśnie chodzi: lubuskich bibliotek po części dotyczą te same kwestie, co bibliotek z innych regionów Polski. Warto dzielić się uwagami, korzystać z dobrych rozwiązań i chwalić się tym, co mamy najlepszego. Nowosolska biblioteka w nowych murach, wyróżnienie dla krzeszyckiej biblioteki w plebiscycie „Ale sztuka!" czy powstanie nowego portalu news365.pl – to wydarzenia, o których trzeba pisać, by stereotyp pracy w bibliotece zastąpić adekwatnym wizerunkiem. Stąd też tyle starań, by działalność bibliotek i ich zbiory były widoczne w sieci.

Od kilku miesięcy działa strona internetowa bibliotekarzlubuski.pl, będąca nie tylko elektroniczną wersją pisma, ale przede wszystkim platformą wymiany doświadczeń dla bibliotek lubuskich. Uruchamiając ją, szczególnie zachęcaliśmy do współpracy biblioteki, które nie mają własnej strony WWW. Podsumowanie wypada bardzo optymistycznie. Coraz więcej autorów, artykułów, wejść na stronę – i ta dobra tendencja utrzymuje się. Szczególnie cieszą materiały nadsyłane z bibliotek, których pracownicy do tej pory w ogóle nie publikowali na łamach BL. Ponadto strona ma tę oczywistą przewagę nad półrocznikiem, że materiały dotyczące aktualnych wydarzeń są zamieszczane na bieżąco.

Zapraszając do lektury nowego numeru pisma, mamy nadzieję, że spotka się on z co najmniej tak dobrym przyjęciem jak poprzedni. Zachęcamy również do odwiedzania strony bibliotekarzlubuski.pl oraz dzielenia się uwagami i opiniami.