Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Promocja czytelnictwa w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze w roku szkolnym 2018/2019 - Bibliotekarz Lubuski

Promocja czytelnictwa w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze w roku szkolnym 2018/2019

 W roku szkolnym 2018/2019 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze podjęła wiele działań zmierzających do popularyzacji czytelnictwa oraz rozwijania kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży. Część z nich wpisuje się w codzienną działalność biblioteki. To m.in. aktualizowane na bieżąco plansze okolicznościowe, na których zamieszczane są plakaty, zdjęcia czy artykuły na temat życia i twórczości pisarzy, zestawienia bibliograficzne, a także zakupy nowości z dziedziny czytelnictwa dzieci i młodzieży

 

ba Promocja czytelnictwa ma miejsce również poprzez coroczne spotkania literackie. Zapraszamy wówczas wykładowców, przybliżających sylwetkę wybranego twórcy. Odbywa się to najczęściej w korelacji z ogłaszanym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rokiem danego pisarza bądź ważnym wydarzeniem związanym z tą postacią. Warto wymienić kilka dotychczasowych: Odkrywanie Tuwima, Sławomir Mrożek: o sobie, o nas, Piekła i raje Marka Hłaski, Chciałbym wszystkie takie chwile ocalić od zapomnienia. Konstanty Ildefons Gałczyński, Joseph Conrad – nasz współczesny. 23 października 2018 roku uczestnicy spotkania literackiego wysłuchali fascynującego wykładu profesor Małgorzaty Mikołajczak pt. Sowie zagadki. Jak czytać wiersze Zbigniewa Herberta? Rozważania profesor Mikołajczak na temat tropów, aluzji oraz zagadkowości poezji Herberta stały się inspirującym przyczynkiem do osobistej analizy twórczości tego znakomitego twórcy. Wydarzenie przyciągnęło liczną grupę młodzieży z zielonogórskich szkół ponadgimnazjalnych.

 Okazją do zintensyfikowania naszych działań na rzecz popularyzacji czytelnictwa jest Tydzień Bibliotek w Polsce. W tym czasie w PBW odbywają się imprezy promujące bibliotekę i czytelnictwo. Tegoroczny 16. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „#Biblioteka” rozpoczęła wystawa prezentująca plakaty i zbiory PBW na temat bibliotek, bibliotekarstwa i promocji czytelnictwa. Przedsięwzięciem, które na dobre wpisało się w krajobraz obchodów Tygodnia Bibliotek, jest Festiwal Kulinarny. Jubileuszowa, bo 10. edycja pod hasłem „#ApetycznaPedagogiczna”, odbyła się 11 maja 2019 roku. Jak zawsze nie zabrakło lekturowych odniesień w tym, cieszącym się zainteresowaniem społeczności lokalnej, wydarzeniu. Wyszukiwanie „smaków” w literaturze wydaje się być najbardziej niebanalnym sposobem popularyzowania czytelnictwa w PBW w Zielonej Górze. Inne, bardziej tradycyjne formy tej aktywności to lekcje w ramach edukacji czytelniczej i medialnej, które mają za zadanie m.in. zapoznanie zwartościowymi tekstami literackimi oraz rozbudzanie w młodych Lubuszanach czytelniczej pasji. Zajęcia prowadzone przez naszych nauczycieli, wPBW, w miejskich przedszkolach iszkołach, cieszą się wzrastającą z roku na rok popularnością, a nasza oferta wciąż się poszerza. Część z nich prowadzona jest w oparciu o teatrzyk kamishibai, co dodatkowo uatrakcyjnia lekcje.

 Propagujemy również biblioterapeutyczną wartość literatury dziecięcej poprzez szereg lekcji o tym charakterze, w których, w tym roku szkolnym, uczestniczyły przedszkolaki i uczniowie młodszych klas szkół podstawowych. Warto wymienić przykładowe: Słuchaj rodziców kaczorku! – zajęcia z wykorzystaniem bajki T. Buzzeo Kaczorek Gapuś, Kuferek pełen baśniowych fantazji z wykorzystaniem baśni Hansa Christiana Andersena, Dlaczego marzenia? Stań się jak motyl… Biblioterapia jest dla nas dziedziną, którą staramy się wciąż zgłębiać, wdrażać i „zarażać” nią innych. Wspólnie z innymi nauczycielami tworzymy na terenie naszej instytucji sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli Terapeutyczna wartość literatury – zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem biblioterapii. Pomysłami na ciekawe inicjatywy czytelnicze dzielimy się także podczas spotkań Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy. Nauczyciele bibliotekarze z PBW występują także podczas posiedzeń rad pedagogicznych w placówkach oświatowych na terenie województwa, a także na zebraniach rodziców w celu aktywizacji dorosłych w rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci. 

bb

 Naszą pasję do „zarażania” czytaniem eksponujemy również podczas corocznego Forum Bi- 52 53 bliotek Szkolnych Województwa Lubuskiego. Celem 5. Forum Bibliotek Szkolnych Województwa Lubuskiego pn. „Kreatywny bibliotekarz”, które odbyło się 9 października 2018 roku, było pogłębienie wiedzy na temat twórczych działań w bibliotece szkolnej, przede wszystkim tych oscylujących wokół tematyki rozbudzania zamiłowania do literatury wśród uczniów. Jedno z wystąpień nauczyciela bibliotekarza PBW w Zielonej Górze pt. Popularyzacja czytelnictwa w internetowym przekazie memetycznym wyraźnie wskazywało na możliwości, jakie dają nowe technologie w tej dziedzinie.

bc  Promocja literatury pięknej i zachęcanie do sięgania po wystawione publikacje odbywa się też poprzez wystawy. Warto wspomnieć choćby owrześniowej ekspozycji Stefan Żeromski (1864- 1925), zorganizowanej w ramach Narodowego Czytania. Biblioteka rokrocznie włącza się w akcję, której podstawowym celem jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. We wrześniu 2018 roku zachęcaliśmy odbiorców Narodowego Czytania do lektury Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. Z kolei inspirację do sięgnięcia po biografie interesujących postaci kobiecych mogło stanowić spotkanie edukacyjno-historyczne Sławne kobiety – uczone Polki – fakty i mity, zorganizowane w PBW 17 grudnia 2018 roku. Prelegentka dr hab. Bogumiła Burda, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego we frapującym, bogatym w nieznane fakty i mity, wykładzie przybliżyła losy niezwykłych Polek na tle skomplikowanych dziejów Polski, począwszy od XIX wieku po dzień dzisiejszy, zachęcając uczestników do indywidualnego zgłębiania życiorysów tych postaci w dostępnej literaturze.

 Nie chcemy, aby naszym użytkownikom umknęły kolejne nabytki, dlatego dbamy o ekspozycję naszych nowości w Wypożyczalni i Czytelni, w tym również kanonu aktualnych lektur szkolnych i pozycji z literatury pięknej. Recenzje rekomendowanych książek ze zbiorów PBW, można znaleźć w zakładce „Polecamy” na stronie www. pbw.zgora.pl, w czasopiśmie „Bibliotekarz Lubuski” oraz w audycjach radiowych z cyklu „News pedagogiczny” w Radiu Index. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej jest również orędownikiem szczytnej idei bookcrossingu. Od lat prowadzimy akcje uwalniania książek dla dorosłych czytelników oraz dla dzieci i młodzieży. To przedsięwzięcie, szczególnie nagłaśniane 12 czerwca w Święto Wolnych Książek, ma już u nas swoich stałych odbiorców.

 Możliwość pozyskania kolejnych tytułów do domowej biblioteczki daje całoroczny kiermasz książki, który cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców regionu. Taką szansę zyskali także czytelnicy, którzy odwiedzili nas 24 czerwca 2019 roku, w dniu imienin Jana Kochanowskiego, w związku z akcją „Książka na św. Jana”, polegającą na obdarowywaniu prezentem książkowym, wybranym spośród proponowanych przez naszych nauczycieli bibliotekarzy. Skoro mowa o akcjach i kampaniach czytelniczych, nie sposób przeoczyć tych, których adresatami są dzieci i młodzież. W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” nauczyciele bibliotekarze odwiedzają szkoły i przedszkola, by czytać baśnie, bajki, legendy, opowiadania i wiersze. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze zaangażowała się również w rozpropagowanie kampanii społecznej „Mała książka – wielki człowiek”, przypominającej o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka.

 Z myślą o najmłodszych stworzyliśmy kącik czytelniczy. Kolorowy, zaopatrzony w bezpieczne dla dzieci sprzęty, „Kącik Małego Czytelnika” to przestrzeń specjalnie wyznaczona dla małego dziecka, które towarzyszy dorosłym podczas odwiedzin w bibliotece. Pociechy naszych czytelników mogą więc ciekawie spędzić czas przy lekturze udostępnionych w Kąciku popularnych książeczek dla dzieci. Część z nich pozyskaliśmy poprzez włączenie się w 2014 roku do programu akcji „Czytam sobie”, której celem jest pokazanie dzieciom, że samodzielne czytanie jest dobrą zabawą. Stymulowanie zamiłowania do czytania wśród uczniów jest istotnym aspektem działalności współczesnych bibliotek, w tym również Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej. Świadczy o tym zaangażowanie worganizację Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników” dla uczniów szkół podstawowych. Biblioteka w 2019 roku po raz trzeci została współorganizatorem tego przedsięwzięcia, a drugi raz pełniła funkcję Koordynatora Wojewódzkiego. Idea, która przyświeca organizatorom, czyli Stowarzyszeniu Wielka Liga Czytelników, tworzenia społeczności aktywnych czytelników, propagowania mody na czytanie oraz promowanie kultury w rodzinach, doskonale wpisuje się w strategię promocji czytelnictwa przez PBW.

 Stowarzyszenie Wielka Liga Czytelników to nie jedyny partner w naszej misji popularyzowania czytelnictwa. W roku szkolnym 2018/2019 podpisaliśmy porozumienie o partnerskiej współpracy z Miejskim Przedszkolem nr 25 „Bajka” w Zielonej Górze, którego celem jest współpraca obu placówek w zakresie upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci oraz kształtowania postaw i wychowania do wartości. Warto podkreślić, że podobne porozumienie podpisaliśmy w ubiegłych latach również z innymi instytucjami, które współdziałają z nami na rzecz tej słusznej idei. Przykładem owocnej współpracy wtym zakresie może być pozyskanie ze Stowarzyszenia Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka bogato ilustrowanych książek, albumów i filmów DVD dla dzieci i młodzieży, które zasiliły nasze zbiory istanowią pomoc dydaktyczną dla nauczycieli zaangażowanych w upowszechnianie czytelnictwa wśród młodych Lubuszan. W kolejnym roku szkolnym planujemy następne przedsięwzięcia oraz kontynuację tych zmierzających do podniesienia kompetencji i zainteresowań czytelniczych dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Niezmiennie oferujemy wsparcie szkołom w zakresie promocji czytelnictwa. Chcemy inspirować, zachęcając do czytania poprzez różnorodność naszej oferty i utrzymywanie wysokiej jakości w jej kreowaniu i realizacji.

Anna Aleksandrowicz