Biblioteki cyfrowe - zestawienie

biblioteki cyfrowe 2 728Biblioteczne zasoby cyfrowe to olbrzymia baza informacji, która może być wykorzystana szczególnie w dobie ograniczenia możliwości tradycyjnego korzystania z usług książnicy. Poniżej zestawienie na stronie: http://lustrobiblioteki.pl/biblioteki-cyfrowe-polsce/

 

Lista bibliotek, repozytoriów, archiwów i muzeów cyfrowych -  (wybór i oprac. Barbara Maria Morawiec)

ABC – Akademicka Biblioteka Cyfrowa
Archiwum Akt Nowych
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
Archiwum Muzyki Wiejskiej
Archiwum Państwowe w Białymstoku
Archiwum Państwowe w Olsztynie
Archiwum Państwowe w Przemyślu
Archiwum Państwowe w Szczecinie
Armarium – Dominikańska Biblioteka Cyfrowa
Bałtycka Biblioteka Cyfrowa
Bialska Biblioteka Cyfrowa
Bibliologiczna Biblioteka Cyfrowa
Biblioteka Cyfrowa AJD
Biblioteka Cyfrowa Diecezji Legnickiej
Biblioteka Cyfrowa Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Biblioteka Cyfrowa Informatyki
Biblioteka Cyfrowa Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Biblioteka Cyfrowa Instytutu Geodezji i Kartografii
Biblioteka Cyfrowa Instytutu Łączności
Biblioteka Cyfrowa Instytutu Nafty i Gazu
Biblioteka Cyfrowa Instytutu Odlewnictwa
Biblioteka Cyfrowa Katedry Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego
Biblioteka Cyfrowa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Biblioteka Cyfrowa Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego
Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA
Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Koszalińskiej
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej
Biblioteka Cyfrowa Polskiego Instytutu Antropologii
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Papieskiego
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Śląskiego
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego
Biblioteka Cyfrowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie
Biblioteka Cyfrowa Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Biblioteka Dziedzictwa Kulturowego i Historycznego Gminy Żarów
Biblioteka Nowa Humanistyka
Biblioteka Kolekcji Prywatnych
Biblioteka Multimedialna Teatru NN
Biblioteka Otwartej Nauki
Centralna Baza Judaików
Centralna Biblioteka Judaistyczna
Chełmska Biblioteka Cyfrowa
Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu
Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII wieku
Cyfrowa Biblioteka Historii Medycyny i Farmacji
Cyfrowa Biblioteka Ormiańska
Cyfrowa Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie
Cyfrowa Ziemia Sieradzka
Cyfrowe Archiwum KK NSZZ Solidarność
Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej
Cyfrowe Archiwum Woli
Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe
Cyfrowe Muzeum Narodowe
Cyfrowy Dolny Śląsk
DIR – Zasoby Polskie
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
Drawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa (w przygotowaniu)
e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
e-kolekcja Czasopism Polskich
Elbląska Biblioteka Cyfrowa
Federacja Bibliotek Cyfrowych
Fototeka
Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa
Genealogia w Archiwach
Gdańska Biblioteka Cyfrowa
Iławska Biblioteka Cyfrowa
Inowrocławska Biblioteka Cyfrowa
Internetowa Biblioteka Wzornictwa
Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa
Kędzierzyńsko-Kozielska Biblioteka Cyfrowa
Kolbuszowska Biblioteka Cyfrowa
Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa
Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
Leszczyńska Biblioteka Cyfrowa
Lubelska Biblioteka Wirtualna
Lubelskie Archiwum Cyfrowe
Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa CYBRA
Małopolska Biblioteka Cyfrowa
Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa
Międzynarodowe Archiwum Białoruskie
Muzeum Okręgowe w Lesznie
Narodowe Archiwum Cyfrowe
Ninateka
Nowohucka Biblioteka Cyfrowa
Opolska Biblioteka Cyfrowa
Otwarte Repozytorium Nauk Humanistycznych
Otwórz książkę
PAUart – Katalog Zbiorów Artystycznych i Naukowych Polskiej Akademii Umiejętności
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa
Płocka Biblioteka Cyfrowa
Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
POLONA – Cyfrowa Biblioteka Narodowa
Polonijna Biblioteka Cyfrowa
Pomorska Biblioteka Cyfrowa
Prasa w Internecie
Publiczne Archiwum Cyfrowe Agnieszki Osieckiej
Radomska Biblioteka Cyfrowa
Regionalia Ziemi Łódzkiej
RepoS – Rozprawy Doktorskie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Repozytorium Biblioteka Cyfrowa – Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
Repozytorium Centrum Otwartej Nauki
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych
Repozytorium Cyfrowe Poloników
Repozytorium Cyfrowe Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Repozytorium Dziennik Ustaw RP na Uchodźstwie
Repozytorium Instytucjonalne Krakowskiej Akademii eRIKA
Repozytorium Instytucjonalne PCSS
Repozytorium Politechniki Krakowskiej
Repozytorium Publikacji Naukowych Politechniki Śląskiej
Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Sanocka Biblioteka Cyfrowa
Sądecka Biblioteka Cyfrowa
Stalowolska Biblioteka Cyfrowa
Statystyczna Biblioteka Cyfrowa
Szukaj w Archiwach
Śląska Biblioteka Cyfrowa
Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa
Tarnobrzeska Biblioteka Cyfrowa
Tarnowska Biblioteka Cyfrowa
Tarnowsko-Galicyjska Biblioteka Cyfrowa
Warmińsko-Mazurska Biblioteka Cyfrowa
Wejherowska Biblioteka Cyfrowa
Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
Wirtualne Archiwum Polskich Ormian
Wirtualne Muzea Małopolski
Wirtualne Muzeum Jerzego Kukuczki
Wolne Lektury
Wypędzeni 1939
Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa Pomerania
Zapis socjologiczny Zofia Rydet
Zapisy Terroru – Repozytorium Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami
Zbrojownia – Wojskowa Biblioteka Cyfrowa
Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa
Ziemiańska Biblioteka Cyfrowa

Agnieszka Sobiak