Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Wystawa „Szlak Cysterski na Środkowym Nadodrzu" - Bibliotekarz Lubuski

Wystawa „Szlak Cysterski na Środkowym Nadodrzu"

szlak_cysterskiW związku z prezydencją Polski w Europie przypadającą na czas od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., Biblioteka Publiczna w Świebodzinie zorganizowała ekspozycję „Szlak Cysterski na Środkowym Nadodrzu", która ma uświadomić nam historyczne związki kulturowe Polski i Europy.

 

„Podróż Szlakiem Cysterskim to nie tylko zwiedzanie klasztorów cysterskich, ale i swoista wyprawa w przeszłość, pełna refleksji nad duchowym życiem blisko natury, tak odległym i odmiennym od tego w obecnych czasach. Zapoznanie się z bogactwem cysterskiego dziedzictwa pozwoli współczesnemu człowiekowi pogłębić wiedzę o europejskich korzeniach i da inspirację do tworzenia teraźniejszości i przyszłości. Tradycji nie należy bowiem pojmować w pierwszym rzędzie jako rzeczy przeszłej, lecz jako rzecz żywą i aktualną, która dynamicznie dąży ku przyszłości i domaga się nowego urzeczywistnienia odpowiadającego nowym warunkom". Jest to cytat z Deklaracji Kapituły Generalnej Zakonu Cystersów zawartej w „O głównych elementach współczesnego życia cysterskiego 1968/69".

 

Cystersi to zakon katolicki wywodzący się z benedyktynów i posługujący się ich regułą, założony w 1098 r. przez Roberta z Molesme. Nazwa zakonu pochodzi od łacińskiej nazwy miejsca jego założenia – Cistertium ob. Saint Nicolas-lès-Citeaux we Francji.

Cystersi noszą biały habit z czarnym szkaplerzem przepasanym płóciennym pasem, przez co są nazywani białymi mnichami. Zakon wydał ok. 850 świętych i błogosławionych. Opactwa i klasztory cysterskie były w średniowieczu ważnymi ośrodkami kultywującymi kulturę, naukę, medycynę wprowadzającymi postęp w rzemiośle i rolnictwie. Doceniając ich wkład w ogólnoeuropejską kulturę, cystersów sprowadzono do Polski w poł. XIII w. Pierwsze klasztory powstały w Jędrzejowie, Łeknie, Lądzie i Lubiążu, a także na Środkowym Nadodrzu.

W ramach programu „Europejskich Dróg Kulturowych", w 1990 r. Rada Europy zadecydowała o powstaniu szlaku turystycznego łączącego dawne i obecne ośrodki cysterskie. Jedno z odgałęzień szlaku, zaczynając od Środkowego Nadodrza, przechodzi przez Polskę.

Ekspozycja w Bibliotece uwzględnia 6 głównych ośrodków cystersów na środkowym Nadodrzu – Bledzew, Zemsko, Stary Dworek, Rokitno, Obra i Paradyż. Na wystawkę składają się fotogramy oraz rys historyczny miejscowości.

Na uwagę zasługują: w Starym Dworku – pałac opatów bledzewskich – stan dawny i obecny oraz Kolumna Maryjna z Wniebowzięciem NMP w otoczeniu świętych zakonu cysterskiego; w Bledzewie – rycina klasztoru przed sekularyzacją w 1831 r. oraz figura na wzgórzu, gdzie pochowano 87 rosyjskich żołnierzy zmarłych w klasztorze cysterskim; w Paradyżu – wspaniały barokowy ołtarz wykonany w warsztatach cystersów lubiąskich; w Obrze – znakomity, barokowy klasztor pocysterski.

Ekspozycji towarzyszy afisz przedstawiający rozmieszczenie klasztorów cysterskich w widłach Obry i Odry.

Ekspozycja czynna będzie do 31 grudnia 2011 r. Zapraszamy!

Andrzej Grupa
dyrektor Biblioteki Publicznej w Świebodzinie

 

szlak_cysterski_1

  

szlak_cysterski_2