Zaproszenie do współpracy

Redakcja „Bibliotekarza Lubuskiego" zachęca do nadsyłania materiałów do nowego numeru czasopisma. Termin przyjmowania artykułów upływa 15 listopada br. Prosimy o nadsyłanie tekstów przygotowanych zgodnie z instrukcją wydawniczą.