Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Kultura online w pigułce - internetowy kwartalnik Instytutu Literatury - Bibliotekarz Lubuski

Kultura online w pigułce - internetowy kwartalnik Instytutu Literatury

NNKwartalnik Kulturalny „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat” powstał, aby prezentować czytelnikom szeroki pejzaż współczesnej literatury niekomercyjnej: https://instytutliteratury.eu/nowy-napis/

 

Równocześnie – za sprawą towarzyszącej kwartalnikowi krytycznoliterackiej serii wydawniczej, cyklicznie publikowanych tekstów z gatunku ars poetica i bieżącej działalności krytycznej – chcemy poszerzać krąg czytelników kompetentnych do oceny współczesnych zjawisk, wydarzeń i dzieł literackich, a także stale poszukujących nowych nurtów i konwencji w literaturze. Innymi słowy – stwarzać czytelnikowi okazje do pełnego przyjemności odkrywania głębszych sensów kultury.

Misją Instytutu jest promowanie wartościowych utworów literackich i umożliwienie uzyskiwania dochodów przez twórców niekomercyjnych Celem Instytutu jest poszerzanie kręgu wyrobionych literacko czytelników oraz przeciwdziałanie komercjalizacji literatury Instytut Literatury jest jednym z praktycznych sposobów mecenatu państwa w dziedzinie kultury.

Instytut Literatury, narodowa instytucja kultury, został utworzony na mocy rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w lutym 2019 roku. Celem istnienia IL jest realizacja polityki kulturalnej państwa w zakresie polskiej literatury współczesnej. Obszar aktywności IL obejmuje także inne sztuki, wchodzące w różnorodne związki z literaturą, oraz naukę o literaturze i edukację literacką.

Zespół pracowników i współpracowników IL składa się nie tylko z osób pracujących wokół literatury, ale również z twórców literatury. Chcemy zarazem opiekować się autorami i być wśród nich obecni.

STRONA FB

źródło: instytutliteratury.eu

opracowała: Agnieszka Sobiak