Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy – 2012

Zapraszamy bibliotekarzy do zaprezentowania publicznego swojego dorobku twórczego na już 9. Wystawie Krajowej, która po premierze u nas może być wypożyczana. Celem tego przeglądu jest ukazanie i propagowanie realizowanych pasji naszej, niezbyt licznej grupy zawodowej. Bibliotekarze w codziennych kontaktach z mieszkańcami w swoich bibliotekach, dają się poznać głównie poprzez krótkie kontakty wokół książki i w roli animatorów kultury. Prywatne realizacje twórcze pragniemy wyeksponować jako budujący obraz i bogatszy element naszej społeczności zawodowej. Dlatego też proponujemy bibliotekarzom i czytelnikom możliwość pełniejszego kontaktu inspirowanego dokonaniami twórczymi. Wystawa nie będzie konkursem.

Organizatorzy: Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach, Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Żary z siedzibą w Bieniowie.

Patronat: Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Patronat medialny: „Poradnik Bibliotekarza" i EBIB

ZASADY UCZESTNICTWA


   Jan Tyra
dyrektor MBP w Żarach