Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 471
V edycja konkursu grantowego „Generacja 6.0” - Bibliotekarz Lubuski

V edycja konkursu grantowego „Generacja 6.0”

Generacja 60 - logoDo 26 sierpnia 2022 r. można składać wnioski w V edycji konkursu grantowego „Generacja 6.0” Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. Jana Kantego Steczkowskiego. Celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu, poprawa sprawności ruchowej i kondycji fizycznej oraz rozwój zainteresowań kulturalnych osób w wieku 60+.

W konkursie „Generacja 6.0” mogą wziąć udział: fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne, domy kultury, gminy (jednostki samorządu terytorialnego), Koła Gospodyń Wiejskich (zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR) mieszczące się na terenie gminy do 25 tysięcy mieszkańców.
W ramach programu dofinansowane zostaną działania o charakterze społecznym, technologicznym i rehabilitacyjnym, w formie kursów, warsztatów, zajęć, np. szkolenia dot. finansów, kursy językowe, warsztaty z nowych technologii. W ramach projektu obowiązkowo trzeba zorganizować wydarzenie kulturalne wyjazdowe, np. do teatru, kina, opery itp., lub wydarzenie kulturalne realizowane przez samych beneficjentów projektu, np. wystawienie sztuki.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na:
• przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów, o charakterze edukacyjnym lub rehabilitacyjnym, skierowanych do beneficjentów projektu,
• zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, potrzebnych do zrealizowania projektu,
• organizację wydarzeń kulturalnych, których koszt nie może przekroczyć 4 500,00 zł brutto,
• usługę księgową, związaną z projektem, której koszt nie może przekroczyć 500,00 zł brutto,
• koordynację projektu, której koszt nie może przekroczyć 1 000,00 zł brutto,
• ewentualne porady specjalistyczne

Jeden projekt może otrzymać dofinansowanie w kwocie do 15 000,00 złotych brutto.

Więcej informacji na stronie: https://www.fundacja.bgk.pl/generacja-6-0

Źródło: Fundacja BGK