Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 471
Zazieleń swój świat, zazieleń swoją okolice – projekt Biblioteki w Bogdańcu - Bibliotekarz Lubuski

Zazieleń swój świat, zazieleń swoją okolice – projekt Biblioteki w Bogdańcu

Kwiaty przy GBP w Bogdańcu Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu została beneficjentką programu grantowego Fundacji Orlen Moje miejsce na ziemi. Celem konkursu jest wspieranie mieszkańców gminy Bogdaniec w działaniach na rzecz ich społeczności, a podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Konkurs prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać najbliższe otoczenie – swoje miejsce na Ziemi.

Projekt Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu Zazieleń swój świat, zazieleń swoją okolice jest przedsięwzięciem edukacyjno–ekologicznym, które ma na celu edukację dzieci i młodzieży a także zwiększenie ilości roślin i krzewów na terenie przy bibliotece. Realizację projektu rozpoczęliśmy już w czasie ferii zimowych podczas warsztatów w bibliotece. Uczestnicy wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez pracownika Nadleśnictwa Bogdaniec oraz wysiali aksamitki do doniczek. Aksamitki zdobią zewnętrzne donice, tworząc wraz z innymi kwiatami letnie kompozycje.
Podczas realizacji projektu biblioteka gościła przedszkolaki i uczniów z placówek oświatowych z terenu gminy Bogdaniec. Podczas wizyt uczestnicy brali udział w zajęciach proekologicznych realizowanych w formie warsztatów praktycznych, prezentacji multimedialnych oraz gier terenowych. Dzieci z przedszkoli wzięły udział w zajęciach dotyczących pszczelarstwa prowadzonych przez Pawła Kamińskiego – Prezesa Koła Pszczelarzy w Bogdańcu. Dowiedzieliśmy się, jak wygląda ul w środku i jak zmieniał się przez wieki jego wygląd. Poznaliśmy różne rodzaje pszczół w ulu i ich niesamowitą rolę w przyrodzie oraz jak wiele cennych produktów otrzymujemy dzięki pracowitości tych niewielkich zwierzątek. Teraz dzieci wiedzą już, dlaczego pszczoły są tak ważne! Aby wspomóc rolę pszczół w przyrodzie, dzieci posiały łąkę kwietną na terenie Biblioteki. Przedszkolaki założyły również ogród warzywny przy Bibliotece, w którym zasiali warzywa i zioła. Dodatkowo poznały etapy rozwoju rośliny od nasionka do warzywa oraz korzyści, jakie płyną z jedzenia warzyw.
Uczniowie ze szkół podstawowych w Jenińcu i Bogdańcu zdobyli wiedzę z zakresu recyklingu, segregacji śmieci i ekologii przechodząc grę terenową stworzoną przez pracowników GBP w Bogdańcu. Zazieleniając teren wokół Książnicy dzieci zasadziły kwiaty w doniczkach, krzewy oraz drzewa.
Już niedługo ponownie będziemy gościć przedszkolaki, aby z warzyw, które wyrosły w przybibliotecznych ogródkach, przy udziale i wsparciu członków Klubu Kreatywnych – Bogdaniec, przygotowały zdrowe sałatki.
Niezmiernie cieszy nas odzew placówek oświatowych z terenu Gminy Bogdaniec, które licznie zgłaszają chęć udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu Zazieleń swój świat, zazieleń swoją okolice.
Jesteśmy wdzięczni Fundacji Orlen, dzięki której będziemy mogli zapewnić młodym czytelnikom i uczniom niezapomniane doświadczenie edukacyjne z zakresu ochrony środowiska naturalnego, zrównoważonego rozwoju oraz ekologii. Dzięki Fundacji Orlen zaczniemy zmieniać otoczenie bogdanieckiej Biblioteki na bardziej zielone i przyjazne mieszkańcom.

Fundacja Orlen LOGOTYP mniejszy

Magdalena Pilch