Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Czesław Niemen w wierszach i felietonach - Bibliotekarz Lubuski

Czesław Niemen w wierszach i felietonach

Spotkanie z Małgorzatą Niemen w Bibliotece Publicznej w Świebodzinie 26.11.2014 r.

niemen

Nastrojowo, przy świecach, czytelnicy Biblioteki Publicznej w Świebodzinie spotkali się z Małgorzatą Niemen, żoną Czesława – wybitnego kompozytora i wokalisty zmarłego w 2004 roku. Spotkanie to było kontynuacją podsumowania 5 konkursów – muzycznego, plastycznego, fotograficznego, grafiki komputerowej i wiedzy o twórczości Patrona – zorganizowanych przez Publiczne Gimnazjum nr 3 w Świebodzinie.

Wieczór w Bibliotece nosił tytuł „Czesław Niemen w felietonach i wierszach" czytanych przez jego żonę Małgorzatę. Wielki muzyk pasjonował się także malarstwem i poezją a także pisywał felietony do miesięcznika „Tylko Rock". Dotyczyły one różnych zagadnień, ale zawsze gdzieś daleko w tle brzmiała muzyka. Wiązały się z różnymi okresami życia Muzyka, wrażliwego na niesprawiedliwość, obłudę, cynizm i upadek wysokiej kultury. Czesław Niemen w późniejszym okresie swej twórczości zdawał sobie sprawę ze swojej odrębności, charakteryzującej się niezwykle wysoką kulturą muzyczną, a także obojętnością wobec utartych norm i konwenansów. Jego muzyka wyprzedzała epokę, dlatego był nierozumiany i celowo ignorowany przez ówczesne władze. Jednocześnie miał zawsze grono fanów, wielbionych go przez swą oryginalność. Małgorzata Niemen w sposób niezwykle taktowny i delikatny wplatała dygresje z życia rodzinnego, podkreślając wielką skromność i normalność jej męża. Kompletnie oddany muzyce, nie zawsze umiał zadbać o obronę własnego wizerunku. W drugiej części spotkania Małgorzata Niemen czytała wiersze, które Czesław pisywał w chwilach wolnych od muzyki i zajęć domowych. Dotyczyły zwłaszcza rozmyślań o sensie życia, jego przemijaniu oraz o największych wartościach osobowości człowieka. Niektóre z nich trochę idealistyczne, jak np. „Gdyby tak..." wyrażały życzenia realizacji rzeczy niemożliwych do spełnienia; inne, jak np. „Definicje inteligencji" stosując antynomię miały ukazać jej prawdziwe oblicze. Po spotkaniu M. Niemen złożyła autografy na specjalnie przygotowanych minifolderach. W księdze pamiątkowej napisała „...z wyrazami wdzięczności za cudowny i wyjątkowy wieczór" 26.11.2014 rok.

Andrzej Grupa
Dyrektor BP w Świebodzinie