Konkurs „Małe ojczyzny - pogranicze kultur i regionów"

XII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Eugeniusza Paukszty „Małe ojczyzny - pogranicze kultur i regionów"

Tegoroczna edycja konkursu literackiego odbywa się pod hasłem „Twierdzą nam każde polskie słowo". Organizatorami są: Gminna Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej (woj. lubuskie), Zarząd Oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Region Kozła oraz Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu.

Konkurs jest adresowany do wszystkich twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych, którzy zechcą podjąć interesujące wyzwanie literackie.
Celem jest pozyskanie wartościowych małych form prozatorskich, opisujących polską rzeczywistość inspirowaną twórczością Eugeniusza Paukszty.
Konkurs adresowany jest do młodzieży i do osób dorosłych (będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach wiekowych).
Prace literackie nigdzie niepublikowane- opowiadanie, nowela, esej o objętości do 10 stron formatu A4 w 3 egzemplarzach oraz nagrane na nośniku CD, opatrzone godłem należy przysłać do dnia 30 sierpnia 2011 r na adres:
 
Gminna Biblioteka Publiczna
im. Eugeniusza Paukszty
ul. Browarna 7
66- 120 Kargowa
 
W zaklejonej kopercie prosimy dołączyć swoje dane: nazwisko, imię, wiek, adres, telefon oraz oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (dostępne na stronie www.biblioteka.kargowa.pl).
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród- 30 września 2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury im. Wilhelma Blanke w Kargowej.
Prace zostaną nagrodzone pieniężnie.
Nagrodzone i wyróżnione prace w miarę możliwości opublikowane zostaną na stronie internetowej www.biblioteka.kargowa.pl.
Bliższe informacje pod numerem telefonu: 68 352 63 68.