Osoby z niepełnosprawnością w bibliotece - konferencja i warsztaty

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze oraz partnerzy: Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Zielonogórskiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Główny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej: Osoby z niepełnosprawnościami w bibliotece – inkluzja w świece informacji i kultury - teoria i praktyka, Zielona Góra 8-9 listopada 2016. Konferencji towarzyszyć będą warsztaty skierowane do kadry merytorycznej wszystkich typów bibliotek.

Tematyka warsztatów:
Profesjonalna obsługa osoby niepełnosprawnej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad savoir vivre w obszarze pomocy osobie z dysfunkcją wzroku;
Praca z osobami z niepełnosprawnością ruchu;
Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem.

Szczegóły dotyczące konferencji i warsztatów na stronie http://konferencja.norwid.net.pl