Konkurs na ekslibris

wschowa_maleBiblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie przygotowuje się do obchodów jubileuszu 70-lecia działalności placówki. W związku z tym podejmuje inicjatywy mające upamiętnić to wydarzenie. Jednym z nich jest otwarty konkurs na ekslibris, którym opatrzone zostaną egzemplarze księgozbioru placówki. Zadaniem uczestnika jest wykonanie jednej pracy w dowolnej technice graficznej (tradycyjnej lub komputerowej), kolorowej lub czarno-białej, dowolnego kształtu, o wymiarach nieprzekraczających 10 cm x 10 cm. Prace konkursowe powinny spełniać warunki znaku własnościowego książki, a zatem zawierać: napis „ex libris", nazwę biblioteki podaną w pełnym brzmieniu - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie lub w skrócie - BPMiG we Wschowie. Ekslibris powinien być uniwersalny, nie powinien nawiązywać do 70-tej rocznicy powstania Biblioteki. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat. Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada 2016 roku. Autorowi najlepszej pracy zostanie przyznana nagroda główna w wysokości 300,00 zł. Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie internetowej wschowskiej biblioteki www.biblioteka.wschowa.com.pl i w siedzibie Organizatora.

Ilona Ratajczak