Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 471
Lubuskie Wawrzyny 2019 - Bibliotekarz Lubuski

Lubuskie Wawrzyny 2019

27 lutego 2020 roku o godzinie 18.00 w Sali im. Janusza Koniusza w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze odbyła się gala wręczenia Lubuskich Wawrzynów 2019. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz województwa lubuskiego, zainteresowani życiem kulturalnym regionu oraz przede wszystkim nominowani i wyróżnieni w poszczególnych kategoriach konkursu.

 

LubuskiewawrzynyNa początku wspomniano krótko sylwetkę zmarłego prof. dra hab. Czesława Dutki – wybitnego krytyka, teoretyka i historyka literatury oraz wieloletniego wykładowcy zielonogórskiej uczelni. Następnie dyrektor WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze dr Andrzej Buck zaprosił na scenę Donatę Wolską, córkę Janusza Koniusza, która dokonała otwarcia wystawy poświęconej Januszowi Koniuszowi (poecie, prozaikowi, dramaturgowi i eseiście), pod tytułem Od słowa do słowa. Głos zabrał także prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział w Zielonej Górze dr Robert Rudiak, wspominając m.in. o różnych inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie dotyczących upamiętnienia osoby Janusza Koniusza.Po tej części dyrektor WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze dr Andrzej Buck oraz dyrektor WiMBP im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim Sławomir Szenwald serdecznie powitali zgromadzonych gości. Wspomnieli także o współpracy dwóch lubuskich bibliotek wojewódzkich. Podziękowano sponsorom za finansowanie przedsięwzięcia, partnerom za współpracę, za wsparcie patronatami honorowymi i medialnymi, członkom kapituły za ich pracę oraz pogratulowano laureatom, nominowanym i wyróżnionym. W szczególności powitano gościa honorowego Lubuskich Wawrzynów prof. dra hab. Jerzego Bralczyka. Z publicznością przywitali się prowadzący Karolina Kamińska i Jacek Stefanowicz, którzy przeszli od razu do prezentacji publikacji nominowanych i wyróżnionych w Lubuskim Wawrzynie Literackim. Laureatką 26. edycji Lubuskiego Wawrzynu Literackiego w kategorii proza została Zofia Mąkosa za książkę Wendyjska winnica – Winne miasto, wydaną przez Publicat (Poznań 2019). Decyzję uzasadniła przewodnicząca kapituły – prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autorkę poproszono na scenę. Nagrodę finansową, srebrne pióro, dyplom oraz kwiaty wręczyli wicemarszałek Województwa Lubuskiego Łukasz Porycki i wicewojewoda lubuski Wojciech Perczak. Na scenę zaproszono pozostałych nominowanych, Hannę Bilińską-Stecyszyn oraz Marka Krukowskiego, którym wręczono dyplomy, kwiaty oraz zestawy książek. Dyplom Honorowy za całokształt twórczości otrzymał Leszek Libera, który z powodu zdrowotnych nie mógł go odebrać. Nadszedł czas na część artystyczną gali. Ze sceny popłynęły dźwięki utworu Zamiast (tekst – Magdalena Czapińska, muzyka – Włodzimierz Korcz) wwykonaniu dyrektora Publicznej Biblioteki w Dąbiu, Wojciecha Brodzińskiego przy akompaniamencie Daniela Czapiżaka. Laureatem 26. edycji Lubuskiego Wawrzynu Literackiego w kategorii poezja został Marek Lobo Wojciechowski za tomik Dzień kreta, wydany przez Wydawnictwo Kwadratura (Łódź 2019).O ogłoszenie i uzasadnienie werdyktu poproszono w zastępstwie przewodniczącego kapituły, prof. dra hab. Mariana Kisiela z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ks. dra hab. Andrzeja Dragułę, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego. Nagrodę finansową, srebrne pióro, dyplom oraz kwiaty wręczyli wicewojewoda lubuski Wojciech Perczak oraz w imieniu prezydenta miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego naczelnik Wydziału Sportu, Kultury i Turystyki Urzędu Miasta w Zielonej Górze Stanisław Tarnawski. Pozostałe nominowane – Beata Patrycja Klary i Marzena Więcek – zostały poproszone na scenę, gdzie wręczono im dyplomy, kwiaty oraz zestawy książek. Kapituła przyznała także dyplom za walory edytorskie, który otrzymała Justyna Koronkiewicz za książkę Naturalna kolej rzeczy, wydaną przez Pro Libris – Wydawnictwo Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze (Zielona Góra 2019). Kapituła przyznała również dyplomy honorowe za całokształt twórczości dla Jolanty Pytel oraz Ireneusza Krzysztofa Szmidta. Ponadto obie kapituły wspólnie przyznały Nagrodę Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyżaza debiut literacki – Srebrne Sokole Pióro. Lubuskiewawrzyny2Otrzymała ją Hanna Chmielewska za książkę W poszukiwaniu łaski, wydaną przez Liberum Verbum (Wrocław 2019). Dyplom oraz statuetkę wręczył – w imieniu rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża wGorzowie Wielkopolskim prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej – prorektor ds. kształcenia dr Przemysław Słowiński. Nadszedł czas na kolejną część artystyczną gali. Ze sceny popłynęły dźwięki utworu Modlitwa (tekst – Bogdan Loebl, muzyka – Tadeusz Nalepa) w wykonaniu dyrektora Publicznej Biblioteki w Dąbiu, Wojciecha Brodzińskiego przy akompaniamencie Daniela Czapiżaka. Następnie zaprezentowano nominowane książki w Lubuskim Wawrzynie Naukowym, po czym przewodniczący kapituły prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski ogłosił decyzję podjętą w czasie obrad. Laureatem 15. edycji Lubuskiego Wawrzynu Naukowego został Jacek Kotuła za publikację W służbie św. Apolloni. Rozwój lecznictwa stomatologicznego w Zielonej Górze w latach 1945-1989 wydaną przez Oficynę Wydawniczą Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielona Góra 2019). Nagrodę finansową, srebrne pióro, dyplomy oraz kwiaty wręczył przewodniczący kapituły prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski oraz prorektor ds. kształcenia Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim dr Przemysław Słowiński. Poproszono na scenę pozostałych nominowanych: Ryszarda Asienkiewicza, Józefa Tatarczuka, Artura Wandycza, Beatę A. Orłowską, Krzysztofa Wasilewskiego (nieobecny). Wręczono im dyplomy, kwiaty oraz zestawy książek. Kapituła przyznała także Nagrodę Rektora UAM w Poznaniu za „najlepszą książkę popularnonaukową” w postaci srebrnego pióra oraz dyplomu. Nagrodę odebrał Grzegorz Biszczanik za książkę Nieznane twarze Zielonej Góry wydaną przez Stowarzyszenie FORUM ART (Zielona Góra 2019). Dyplom oraz statuetkę w imieniu rektora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Andrzeja Lesickiego wręczył dr hab. Grzegorz Podruczny, prof. UAM. Na scenę zaproszono pozostałych nominowanych: Ireneusza Krzysztofa Szmidta Lubuskiewawrzyny3oraz Aleksandrę Mrówkę Łobodzińską, którym wręczono dyplomy, kwiaty oraz zestawy książek.Dyplom za walory edytorskie przyznano Wydawnictwu Naukowemu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim za książkę Beaty A. Orłowskiej, Krzysztofa Wasilewskiego, Kresy Wschodnie II RP we współczesnej pamięci zbiorowej mieszkańców Ziemi Lubuskiej. Dyplom i kwiaty wręczył dziekan Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu dr hab. Leszek Zguczyński. Na koniec części naukowej wręczono Finansową Nagrodę Specjalną czytelnika Biblioteki im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, pochodzącego z Kresów emerytowanego nauczyciela iwykładowcy akademickiego, Jana Iwaśko. Otrzymali ją Beata A. Orłowska i Krzysztof Wasilewski za książkę Kresy Wschodnie II RP we współczesnej pamięci zbiorowej mieszkańców Ziemi Lubuskiej wydaną przez Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża (Gorzów Wielkopolski 2019). Nagrodę wręczył prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski. W związku z jubileuszową 15. edycją Lubuskiego Wawrzynu Naukowego organizatorzy konkursu wyrazili podziękowania jego partnerom:Uniwersytetowi Zielonogórskiemu, Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytetowi Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zamiejscowemu Wydziałowi Kultury Fizycznej wGorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego wPoznaniu. Dyplomy z podziękowaniem wręczyli dr Andrzej Buck – dyrektor WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Sławomir Szenwald – dyrektor WiMBP im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. Zakończono część naukową, a na scenie znów zagościli artyści – popłynęły dźwięki utworu Nigdy więcej (tekst – Andrzej Tylczyński, muzyka – Wojciech Pietowski) w wykonaniu dyrektora Publicznej Biblioteki w Dąbiu, Wojciecha lubuskiewawrzyny4Brodzińskiego przy akompaniamencie Daniela Czapiżaka. Następnie przedstawiono wszystkich nominowanych oraz tytuły zgłoszonych materiałów prasowych przez dziennikarzy. Zaprezentowano członków kapituły i poproszono przewodniczącą, prof. dr hab. Jolantę Chwastyk-Kowalczyk z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach o ogłoszenie i uzasadnienie werdyktu. Laureatem 7. edycji Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego został Cezary Galek z Radia Zachód za reportaże: Gdzie jest kolczyk Karin Wolff, 80 lat miłości do Wilna, Brudne ręce, Rodzi się nadzieja. Dziennikarza poproszono na scenę, a srebrne pióro, nagrodę finansową, dyplom oraz kwiaty wręczył Stanisław Iwan, wiceprezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zaproszono pozostałych nominowanych na scenę, Zbigniewa Borka i Kamila Hypkiego, którym wręczono dyplomy, kwiaty oraz zestawy książek. Podobnie jak w przypadku Lubuskiego Wawrzynu Naukowego, także w ramach tej kategorii wręczono Finansową Nagrodę Specjalną czytelnika Biblioteki im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze Jana Iwaśko. Otrzymał ją Cezary Galek za reportaż 80 lat miłości do Wilna. Nagrodę wręczył prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski. Kapituła zdecydowała się wyróżnić dyplomem za całokształt twórczości. Otrzymała go Elżbieta Wozowczyk-Leszko z Radia Zachód za solidne, wrażliwe, dobrze umocowane wregionie dziennikarstwo. Ponadto kapituła przyznała Nagrodę „Gazety Lubuskiej” – dyplom oraz statuetkę dla wyróżniającego się młodego dziennikarza otrzymał Mateusz Pojnar z „Tygodnika Krąg” za artykuły: Świat chłopca z autyzmem, Epitafium dla Stanisława Łomnickiego, bezdomnego artysty, Martyna Kierczyńska zamknie się w klatce, Robiła grafiki dla „Washington Post” czy amerykańskiego „Playboya”. Kim jest Ewelina Dymek? Srebrne pióro, dyplom oraz kwiaty wręczył Szymon Kozica, redaktor naczelny Gazety Lubuskiej. Na koniec zaproszono wszystkich nagrodzonych Lubuskimi Wawrzynami oraz wyróżnionych do wspólnego zdjęcia – był to już ostatni punkt tego wieczoru. Na wszystkich gości czekał lubuskiewawrzyny5jeszcze przygotowany przez organizatorów i sponsorów poczęstunek. Lubuskie Wawrzyny zostały zorganizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta wGorzowie Wielkopolskim. Współorganizatorem konkursu była Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Patronatem honorowy wydarzenie objęli: Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki. Partnerem w Lubuskim Wawrzynie Literackim był już tradycyjnie Zielonogórski Oddział Związku Literatów Polskich. Przy Wawrzynie Naukowym współpracowano z Uniwersytetem Zielonogórskim, Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w ramach którego działa Collegium Polonicum w Słubicach, Zamiejscowym Wydziałem Kultury Fizycznej wGorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Partnerem w organizacji Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego było Stowarzyszenie Dziennikarzy Lubuskich. Sponsorami Konkursu byli: Bomadek Sp. z o.o. z Trzebiechowa, Sygnity Business Solutions z Zielonej Góry, Digital – Center z Suchego Lasu koło Poznania, Winnica Julia Małgorzaty i Romana Gradów w Zielonej Górze, Gazeta Lubuska oraz Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek Sp. z o.o. Sp. K. Patronat medialny sprawowała: TVP 3 Gorzów Wielkopolski, „Gazeta Lubuska”, Radio PLUS, Radio ESKA, Łącznik Zielonogórski, Pro Libris oraz Akademickie Radio Index Uniwersytetu Zielonogórskiego. Statuetki srebrnych piór wykonała artystka plastyk Aneta Pabjańska-Moskwa. Formuła Lubuskich Wawrzynów zmienia się każdego roku. Wprowadzane są nowe pomysły, modyfikowane dotychczasowe zasady – wszystko, aby nagrodzić najlepszych autorów. Nie inaczej było w czasie tej edycji, a jedną z nowości był powrót do pierwotnego kształtu Lubuskiewawrzyny6Lubuskiego Wawrzynu Literackiego, kiedy przyznawane były osobno nagrody za poezję i prozę. W tym roku po raz pierwszy powołano dwie osobne kapituły – jedną w kategorii poezji, a drugą w prozie. Dzięki takiemu zabiegowi decyzje członków kapituły nie musiały się już łączyć z uczuciem dyskryminacji określonej grupy publikacji i ich autorów. W trakcie trwania konkursu, aż do gali rozdania Wawrzynów, aktualizowana była strona www. wawrzyny.norwid.net.pl, która stała się głównym źródłem informacji o przedsięwzięciu. Widnieją na niej relacje z poprzednich edycji, historia, ale także skład poszczególnych kapituł, listy zgłoszonych materiałów oraz osoby nominowane i wyróżnione. W portalu można odnaleźć także kontakty do osób odpowiedzialnych za właściwy przebieg konkursu, czyli koordynatora dra Przemysława Bartkowiaka oraz sekretarzy: Agnieszki Ginko-Humphries (LWL), dra Janusza Łastowieckiego (LWN) i pierwszego zastępcy dyrektora WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze Anny Polus (LWD). Dodatkowo specjalnie dedykowane zakładki dla regulaminów i deklaracji ułatwiają proces zgłaszania publikacji. W tym roku Akademickie Radio Index Uniwersytetu Zielonogórskiego przeprowadziło także profesjonalną transmisję z formie video z gali wręczania Lubuskich Wawrzynów (retransmisja dostępna na jest stronie: https://www.youtube. com/watch?v=hYbJFDEA1kg). W tegorocznej edycji zgłoszono 42 prace (17 – proza, 25 – poezja), 25 publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz 18 materiałów dziennikarskich. Jest to zbliżony wynik do roku poprzedniego, kiedy wpłynęło odpowiednio 36, 25 oraz 21 zgłoszeń. Konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem środowiska literackiego, naukowego oraz dziennikarskiego, a to przekłada się na motywację do dalszej pracy, doskonalenia formuły i rozwijania się. Bardzo dziękujemy zgłaszającym książki, autorom oraz osobom nagrodzonym, nominowanym i wyróżnionym. Lubuskie Wawrzyny są organizowane dla was i tylko dzięki wam mają one sens.

• Lubuski Wawrzyn Literacki W kategorii proza:Zofia Mąkosa, Wendyjska winnica – Winne miasto, Publicat, Poznań 2019.

Nominacje:Hanna Bilińska-Stecyszyn, Pelunia, Związek Literatów Polskich, Oddział w Zielonej Górze, Lubniewice 2019. Marek Krukowski, Jamimoje, wyd. Marek Krukowski, Zielona Góra 2019.

Dyplom Honorowy za całokształt twórczości:Leszek Libera

Lubuskiewawrzyny7W kategorii poezja:Marek Lobo Wojciechowski, Dzień kreta, Wydawnictwo Kwadratura, Łódź 2019.

Nominacje:Beata Patrycja Klary, Martwia, Zaułek Wydawniczy Pomyłka, Szczecin 2019. Marzena Więcek, Hekabe Suka liże wiatr, Pro Libris – Wydawnictwo Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida, Zielona Góra 2019.

Dyplom oraz Nagroda Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim za Debiut Literacki (Srebrne Sokole Pióro):Hanna Chmielewska, W poszukiwaniu łaski, Liberum Verbum, Wrocław 2019.

Dyplom za walory edytorskie książki:Justyna Koronkiewicz, Naturalna kolej rzeczy, Pro Libris – Wydawnictwo Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida, Zielona Góra 2019.

Dyplom honorowy za całokształt twórczości:Jolanta Pytel Ireneusz Krzysztof Szmidt

• Lubuski Wawrzyn Naukowy:Jacek Kotuła, W służbie św. Apolonii. Rozwój lecznictwa stomatologicznego w Zielonej Górze w latach 1945-1989, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2019.

Lubuskiewawrzyny8Nominacje:Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz, Dziecko lubuskie. Poziom rozwoju fizycznego chłopców i dziewcząt w wieku 7-18 lat w świetle wybranych czynników społecznych i środowiskowych. Normy biologiczne, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2019. Beata A. Orłowska, Krzysztof Wasilewski, Kresy Wschodnie II RP we współczesnej pamięci zbiorowej mieszkańców Ziemi Lubuskiej, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2019.

Dyplom oraz pióro za najlepszą książkę popularnonaukową 2019 – Nagroda Rektora UAM w Poznaniu:Grzegorz Biszczanik, Nieznane twarze Zielonej Góry, Stowarzyszenie FORUM ART, Zielona Góra 2019.

Nominacje:Ireneusz Krzysztof Szmidt, Literaci w Gorzowie. Pod skrzydłami Pegaza, Nowy almanach poetów i pisarzy ułożony przez Ireneusza Krzysztofa Szmidta, Związek Literatów Polskich w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2019. Aleksandra Mrówka Łobodzińska, Lubuskie zamki i pałace w obiektywie Adama Sowy, Stowarzyszenie FORUM ART, Zielona Góra 2019.

Dyplom za walory edytorskie książki:Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. za książkę: Beaty A. Orłowskiej, Krzysztofa Wasilewskiego, Kresy Wschodnie II RP we współczesnej pamięci zbiorowej mieszkańców Ziemi Lubuskiej, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2019.

Lubuskiewawrzyny9W związku z jubileuszową 15. edycją Lubuskiego Wawrzynu Naukowego organizatorzy Konkursu wyrażają podziękowania jego partnerom:Uniwersytetowi Zielonogórskiemu, Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytetowi Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zamiejscowemu Wydziałowi Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.

Nagroda Specjalna czytelnika Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, pochodzącego z Kresów emerytowanego nauczyciela i wykładowcy akademickiego, Jana Iwaśko:Beata Orłowska, Krzysztof Wasilewski za książkę Kresy Wschodnie II RP we współczesnej pamięci zbiorowej mieszkańców Ziemi Lubuskiej, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2019.

• Lubuski Wawrzyn Dziennikarski Cezary Galek (Radio Zachód): 1. Gdzie jest kolczyk Karin Wolff [29.12.2019]; 2. 80 lat miłości do Wilna [19.07.2019]; 3. Brudne ręce [27.07.2019]; 4. Rodzi się nadzieja [20.12.2019]

Lubuskiewawrzyny10Nominacje:Zbigniew Borek „Gazeta Lubuska”: 1. Kulisy śmierci szefa antyterrorystów [29-30.06.2019], 2. Ja bohater? Jeśli już, to dla syna – mówi Andriej, który uratował ludzi z ognia [22-23.06.2019]; 3. Jak z pobicia zrobić pogrom [20-21.07.2019], 4. Reportaż Ile razy trzeba się schylić w zbiorze Wstając z kolan. Reportaże o dobrej zmianie, Prószyński i S-ka, Warszawa 2019.Kamil Hypki (Radio Zachód): 1. Granica [1.09.2019]; 2. Nie zostawiłem was [8.09.2019]; 3. Sześciu z Żagania [29.09.2019]; 4. Oderblick [6.10.2019].

Dyplom dla wyróżniającego się młodego dziennikarza oraz statuetka – Nagroda „Gazety Lubuskiej”:Mateusz Pojnar („Tygodnik Krąg”): 1. Świat chłopca z autyzmem [2.04.2019]; 2. Epitafium dla Stanisława Łomnickiego, bezdomnego artysty [10.09.2019]; 3. Martyna Kierczyńska zamknie się w klatce [24.09.2019]; 4. Robiła grafiki dla „Washington Post” czy amerykańskiego „Playboya”. Kim jest Ewelina Dymek? [15.10.2019]

Dyplom za całokształt twórczości:Elżbieta Wozowczyk-Leszko z Radia Zachód za solidne, wrażliwe, dobrze umocowane w regionie dziennikarstwo. Zgłoszone materiały: 1. Pionierka [9.01.2019]; 2. Jesteśmy częścią natury [13.11.2019]; 3. Lekcja migania [16.10.2019]; 4. Nie jesteśmy niewidzialni [4.12.2019].

Lubuskiewawrzyny11Specjalna nagroda finansowa czytelnika Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, pochodzącego z Kresów, emerytowanego nauczyciela i wykładowcy akademickiego Jana Iwaśko:Cezary Galek za reportaż 80 lat miłości do Wilna.

dr Przemysław Bartkowiak

Lubuskiewawrzyny12