Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Ilustracje = inspiracje - Bibliotekarz Lubuski

Ilustracje = inspiracje

Książka dla dziecka, oprócz interesującego tekstu, powinna odznaczać się piękną szatą graficzną, która rozwija wyobraźnię ismak estetyczny. Ilustracja książkowa jest bardzo ważnym elementem edukacji dzieci w wieku przedszkolnym iwczesnoszkolnym. Powinna być świadomie dobrana przez nauczyciela/bibliotekarza. Ilustracje uzupełniają treść zawartą w utworze, ułatwiają percepcję i potęgują przeżycia młodego czytelnika. Dzieci chętniej sięgają po książki bogato ilustrowane. To właśnie ilustracja „jest pomostem między małym czytelnikiem a drukowanym tekstem”. W książkach dla dzieci możemy zauważyć różne style ilustrowania: bajkowy, groteskowy oraz realistyczny.

 

Projekt „Ilustracje = inspiracje” adresowany będzie do dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej. Przedsięwzięcie planowane jest w dwóch filiach dziecięcych i młodzieżowych WiMBP im. Cypriana Norwida oraz w Muzeum Ilustracji Książkowej w Zielonej Górze, będącym częścią Biblioteki Norwida. W Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży – Bibliotece Pana Kleksa uczestnikami projektu będą uczniowie klasy 6 SP (spotkania zamknięte), natomiast do Filii nr 11 – Biblioteki Piotrusia Pana zaproszone zostaną osoby chętne, z przedziału klas 1-8 SP. Projekt „Ilustracje = inspiracje” ma na celu promocję czytelnictwa wśród uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na walory artystyczne czytanych książek; poznawanie i doskonalenie podstawowych pojęć związanych z językiem plastyki, np. barwa, perspektywa, kompozycja, różnorodności faktury; pobudzanie wyobraźni i kreatywności uczniów, inspirowanie do poznawania świata i do tworzenia własnych dzieł artystycznych; rozwijanie umiejętności manualnych. Celem uzupełniającym jest także wzbogacenie wiedzy o dziedzictwie kulturowym i poszerzanie wiedzy o lokalnych twórcach. Duże znaczenie będą miały osoby prowadzące spotkania w projekcie: ilustratorzy i bibliotekarze, a więc artyści i animatorzy z różnym wykształceniem,mający w pracy odmienne podejścia do problematyki ilustracji. Projekt rozpocznie się spotkaniem w Muzeum Ilustracji Książkowej, przed południem dla grup szkolnych (spotkanie zorganizowane), po południu dla wolnych słuchaczy. Ekspozycja Muzeum Ilustracji Książkowej prezentuje rozwój ilustracji na przestrzeni dziejów książki drukowanej od XV do XXI wieku. Na przykładzie ilustracji w starych drukach, książkach iczasopismach XIX-wiecznych oraz współczesnych polskich projektów znanych ilustratorów można prześledzić, jak zmieniała się ilustracja. Oprócz samej ilustracji tematem ekspozycji jest szerzej rozumiana sztuka książki, czyli książka jako piękny przedmiot, jako dzieło sztuki, dzieło dobrego rzemiosła. Można obejrzeć różnorodne i ciekawe zdobienia opraw, guzy, klamry, druki z wytłoczonymi superekslibrisami, także ekslibrisy zabytkowe iwspółczesne, jak i urządzenie do odbijania – prasę introligatorską do złoceń, wykonaną wwiedeńskiej wytwórni Josefa Angera na przełomie XIX i XX wieku. Współczesną ilustrację w Muzeum Ilustracji Książkowej reprezentują oryginalne projekty wielkich artystów polskiej ilustracji, m.in. takich jak: Jan Marcin Szancer, Zbigniew Rychlicki, Józef Wilkoń, Olga Siemaszko czy Bohdan Butenko i Jerzy Flisak. Zaprojektowane ilustracje do znanych książek dla dzieci można porównać zwydrukowanymi wksiążkach. Uczestnicy spotkań będą mogli zatem zobaczyć ilustracje w starych drukach, książkach, czasopismach XIX-wiecznych oraz współczesne projekty znanych polskich ilustratorów. Dzięki temu prześledzą, jak zmieniały się ilustracje na przestrzeni stuleci, dowiedzą się, jakimi metodami były wykonywane, na czym one polegają i gdzie znalazły zastosowanie. Spotkanie w Muzeum Ilustracji Książkowej będzie wstępem do spotkań warsztatowych z lokalnymi twórcami. Odbędą się one w Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży – Bibliotece Pana Kleksa i Filii nr 11 – Bibliotece Piotrusia Pana. Osoby prowadzące opowiedzą o swojej twórczości i stylu, ulubionej technice ilustracji, ilustratorze, który ich inspiruje, a następnie zaproponują uczestnikom wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem konkretnej, nietypowej techniki plastycznej (akwarela, metoda mieszana, rysunek). Na każdym spotkaniu zaprezentowany zostanie także fragment tekstu książki i ilustracje wybranego ilustratora, m.in.: – J.M. Szancer, J. Grabiański – ph. „rysunek gestu”; Pchła szachrajka J. Brzechwy i Jak jeden malarz chciał namalować szczęśliwego motyla I. Jurgielewiczowej; – B. Butenko – humor; Cyryl, gdzie jesteś? i Mniejszy szuka dużego W. Woroszylskiego, – E. Kozyra-Pawlak – książki o zwierzętach, o motylach, formy przestrzenne w ilustracji; Od Sasa do Lasa. Zagadki nie tylko o zwierzętach, – Wolf Elbruch – collage w ilustracji, – Dave McKean – groza w ilustracji; Wilki w ścianach N. Gaimana. Jako zwieńczenie spotkań w obu bibliotekach planowane są warsztaty plastyczne w oparciu o wiersz, bajkę jednego z lokalnych pisarzy Uczestnicy, zainspirowani tematem i stylami ilustratorów poznanych w trakcje zajęć, stworzą własne prace, które zostaną wystawione w Bibliotece Pana Kleksa – Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży. Wśród uczestników zostaną wybrani mali kustosze wystawy, którzy wraz z bibliotekarzami i dorosłymi kustoszami (lokalnymi ilustratorami biorącymi udział w projekcie) przygotują ekspozycję, wernisaż i opowiedzą o projekcie podczas otwarcia wystaw. Wystawione ilustracje znajdą się w minialbumie. Kluczowym elementem projektu będzie spotkanie ze sławną, polską ilustratorką Magdaleną Kozieł-Nowak wgmachu głównym WiMBP. Podczas spotkania ilustratorka opowie o swoich pracach, przedstawi wybrane książki, które miała okazję ilustrować, oraz poprowadzi warsztaty twórcze w wybranej przez siebie technice ilustratorskiej.

Justyna Hak

Projekt „Ilustracja = inspiracja” uzyskał dofinansowanie w kwocie 8 800,00 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Partnerstwo dla książki”

ministerstwokulturyidziedzictwanarodowego

Zadanie jest projektem, którego realizacja uzależniona jest od pozyskania wkładu własnego ze środków samorządu.