Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 470
Digitalizacja starodruków - Bibliotekarz Lubuski

Digitalizacja starodruków

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze otrzymała dotację w kwocie 90 tys. zł z Programu Operacyjnego „Kultura cyfrowa” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Digitalizacja starodruków ze zbiorów Biblioteki Norwida w Zielonej Górze i Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu”.

 

Zadanie realizowane będzie w WiMBP do końca 2020 roku i dotyczy digitalizacji oraz publikacji w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej: starodruków, rękopisów, w tym silesiaców, poloniców z XVII/XVIII wieku ze zbiorów Biblioteki Norwida; manuskryptów, starodruków i tekstów liturgicznych z XV/XVI wieku, a także późniejszych (dotyczących cysterskiego klasztoru w Paradyżu, wpisanego przez Prezydenta RP na listę Pomników Historii) ze zbiorów Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu. Digitalizacją materiałów zajmie się firma zewnętrzna. Po digitalizacji pracownicy WiMBP stworzą i wprowadzą do Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej informacje (wformie metadanych) o zasobie zdigitalizowanych publikacji. W ramach projektu zakupiony zostanie także podstawowy sprzęt służący realizacji projektu, w tym: dwa komputery i trzy dyski twarde do archiwizacji zbiorów. Wyboru materiałów dokonano ze względu na wysoki potencjał naukowy i kulturotwórczy spośród najstarszych i najwartościowszych publikacji, które do tej pory nie zostały zdigitalizowane. Dokonując selekcji starodruków z zasobu WiMBP, wzięto pod uwagę przede wszystkim aspekt regionalny, stąd też wybrano silesiaca oraz polonica, cenne dla badaczy dziejów Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia funkcjonowania szkolnictwa świeckiego i ewangelickiego na terenie Śląska, obecnej Ziemi Lubuskiej i Brandenburgii w XVII i XVIII wieku. Dotyczą ich druki wydane w Żarach, Żaganiu, Sulechowie, Frankfurcie nad Odrą i Berlinie. Ponadto przeznaczono do digitalizacji rękopisy w większości dotyczące cechów rzemieślniczych. Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu wzbogaci zbiory Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej o manuskrypt, starodruki tekstów liturgicznych oraz prac z zakresu religii i historii (z XV-XVI wieku), a także późniejsze publikacje regionalne dotyczące cysterskiego klasztoru w Paradyżu, od 2017 roku wpisanego przez Prezydenta RP na listę Pomników Historii. Wszystkie pozycje ze względu na ich unikatowość są bardzo rzadko udostępniane czytelnikom. Głównym celem projektu „Digitalizacja starodruków ze zbiorów Biblioteki Norwida w Zielonej Górze i Wyższego Seminarium Duchownego wParadyżu” jest zabezpieczenie przed uszkodzeniem oraz degradacją cennych i unikatowych materiałów, stanowiących skarby polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury. Proces digitalizacji umożliwi korzystanie z zasobu w celach naukowych, edukacyjnych – dla użytkowników profesjonalnych i amatorów (m.in. badaczy, studentów, uczniów, osób prywatnych, instytucji). Zdalne udostępnianie umożliwi korzystanie z zasobu nieograniczonej liczbie czytelników oraz prowadzenie prac badawczych na zbiorach bez udziału oryginalnych egzemplarzy, do których dostęp jest ograniczony z powodu ich wartości oraz podatności na zniszczenie.

Justyna Hak

Projekt „Digitalizacja starodruków ze zbiorów Biblioteki Norwida w Zielonej Górze i Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu”. Dofinansowanie w kwocie 90 000 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Kultura cyfrowa”

ministerstwokulturyidziedzictwanarodowego

Zadanie jest projektem, którego realizacja uzależniona jest od pozyskania wkładu własnego ze środków samorządu.